Overzicht erkende trainingen koopvaardij en visserij

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceert regelmatig een actueel overzicht van erkende maritieme trainingen.

Overzicht erkende maritieme trainingen

In het Overzicht erkende trainingen (Approved training courses for seafarers) staan alle erkende trainingen voor zeevaart en visserij.