Eisen training Electronic Chart Display Information System (ECDIS)

Een ECDIS-training (Electronic Chart Display Information System) voor zeekaarten is verplicht voor sommige zeevarenden. Een certificaat is alleen geldig als de training deel uitmaakte van uw reguliere opleiding. Of als u een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende training heeft gevolgd.

Erkende algemene training ECDIS

Bent u navigatieofficier aan boord van een zeeschip? Dan is uw reder verplicht ervoor te zorgen dat u een algemene ECDIS-training volgt. Certificaten voor deze ‘generic ECDIS-training’ zijn geldig voor:

  • Trainingen die de ILT erkent.
  • CDI-training als onderdeel van een reguliere schoolopleiding zit.

Als Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW) heeft u geen ECDIS-training nodig. Zie ook het Overzicht erkende trainingen (Approved training courses for seafarers)

ECDIS tijdens regulier onderwijs

Heeft u tijdens uw reguliere onderwijs een opleiding voor ECDIS gehad? Dan hoeft u geen aparte algemene ECDIS-training te volgen. U moet dan een schriftelijk bewijs hebben van de onderwijsinstelling dat ECDIS onderdeel uitmaakte van uw opleiding.

Type specifieke training ECDIS

De ILT geeft geen erkenning voor een ‘type-specific ECDIS-training’. U kunt zo’n training volgen bij de producent van het systeem of een andere aanbieder. Reders moeten zorgen dat u kunt omgaan met alle installaties en voorzieningen op een zeeschip.