Tips aanvraag erkenning maritieme training

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt de aanvragen voor de erkenning van maritieme trainingen. Lees deze tips voor een soepele beoordeling.

Naam opleiding

De naam van de training waar u erkenning voor aanvraagt moet overeenkomen met de naam van de bekwaamheidsbewijzen die de Wet zeevarenden noemt.
 

Naam trainingsinstituut

De naam van uw opleidingsinstituut moet overeenkomen met de rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lesmateriaal en lesplan

 • De competenties en kennisgebieden van de training moeten overeenkomen met de beroepsvereisten uit de Wet zeevarenden.
 • De ILT gebruikt normtijden voor verschillende trainingen. Wijkt u hiervan af? Dan moet u dat onderbouwen. Zie de documenten onder het kopje Informatie aan Trainingsinstituten (IaT) voor meer informatie.
 • Uw lesplan moet minstens alle onderdelen beschrijven uit het Voorbeeld lesplan (STCW cursus).

Overzicht docenten en kwalificaties

 • Een overzicht van benodigde kwalificaties voor het geven van de training.
 • Een overzicht van de docenten en hun kwalificaties.

Examen en voorbeeld certificaat

Afschrift kwaliteitssysteem en rapport over functioneren kwaliteitssysteem

Uit het afschrift moet blijken:

 • welk kwaliteitssysteem u gebruikt voor de training;
 • welke instantie het systeem heeft gecertificeerd;
 • dat het kwaliteitssysteem (volgens de Europese richtlijn voor het opleidingsniveau van zeevarenden, 2012-35-EG) het volgende omvat:
  • beheer certificeringssysteem;
  • alle trainingscursussen en trainingsprogramma’s;
  • examens en de beoordelingen;
  • bevoegdheden en ervaring van instructeurs en beoordelaars.

Stuur het meest recente rapport mee over het functioneren van het kwaliteitssysteem. Dit moet zijn opgesteld door een onafhankelijke instantie.

Gebruikte apparatuur

 • Gebruikt u apparatuur of uitrustingen bij de training? Dan moeten die goed zijn onderhouden. En, als dat van toepassing is, moet de apparatuur goedgekeurd zijn volgens de Europese richtlijn voor maritieme apparatuur (Mared, of MED).
 • Simulatoren moeten voldoen aan de ILT-richtlijn Leidraad maritieme simulator.
 • Geef aan wat het maximaal aantal deelnemers is voor de training.

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT)

Lees verder over erkenning van trainingen in de Informatie aan Trainingsinstituten (IaT):

 1. IaT nr. 1: over gevolgen wijzigingen STCW-verdrag en de Wet zeevarenden.
 2. IaT nr. 2: aanvulling op IaT nr.1 en informatie voor verhogen kwaliteit trainingen.
 3. IaT nr. 3: aanvulling op IaT nr. 2 en informatie onderhouden kwaliteit trainingen.