Erkenning en toezicht trainingen en opleidingen zeevaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkent maritieme trainingen en houdt toezicht op deze trainingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor het reguliere zeevaartonderwijs.

Toezicht trainingen ILT

De ILT houdt toezicht op door haar erkende maritieme trainingen namens het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Toezicht regulier zeevaartonderwijs

OCW is verantwoordelijk voor het reguliere zeevaartonderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op dit onderwijs.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor het onderwijs voor het bedienen van radioapparatuur aan boord van zeeschepen. Het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur houdt toezicht op dit onderwijs.