Inschrijven buitenlands rompbevrachtingsregister (bareboat-out)

Wilt u een Nederlands zeeschip aanmelden in een buitenlands rompbevrachtingsregister? Dan heeft u voor het uitvlaggen vaak een bareboat-out-verklaring nodig. Deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen verklaring bareboat-out

Voor een verklaring heeft u nodig:

Binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) krijgt u de bareboat-out verklaring van de ILT. De ILT stuurt een kopie naar het betrokken klassenbureau.

Meld ILT einde bareboat charter

Loopt de bareboat charter af? Stuur dan een bewijs van doorhaling via e-mail naar: registratie@ilent.nl. Doe dit uiterlijk 1 week voor het einde van de charterperiode. Binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stuurt de ILT de in bewaring genomen certificaten die nog geldig zijn weer terug. Vergeet daarom niet uw postadres te vermelden.

Inspectie voor herstel geldigheid certificaten

U moet een inspectie aanvragen bij uw klassenbureau voordat het schip weer onder de Nederlandse vlag mag varen. Daarmee herstelt u de geldigheid van de certificaten (restore). Zijn de certificaten verlopen? Dan moet u nieuwe certificaten aanvragen.

Kosten

Het tarief voor een bareboat-out-verklaring staat in de Regeling tarieven transportsectoren.