Wijzigen gegevens zeebrief

Bent u eigenaar of rompbevrachter van een commercieel zeeschip en veranderen de gegevens in uw huidige zeebrief? Dan moet u die doorgeven aan het Kadaster. Daarna moet u een nieuwe zeebrief aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Wijzigingen zeebrief eerst melden bij Kadaster

Een zeebrief is onbeperkt geldig, tenzij 1 of meer van deze gegevens verandert:

  • adres of gekozen woonplaats;
  • naam schip, nieuwe motor of wijziging motor;

Verandert één van deze gegevens in uw huidige zeebrief? Meld de wijzigingen in de teboekstelling eerst bij het Kadaster. Vraag daarna een nieuwe zeebrief aan bij de ILT.

Nieuw Continuous Synopsis Record (CSR) aanvragen

Verandert het eigendom en het beheer van uw schip? Dan moet u ook een nieuw CSR aanvragen met het formulier Aanvraag continuous synopsis record (CSR) bij de ILT. Het CSR beschrijft de administratieve geschiedenis van het schip.
 

Kosten wijzigen zeebrief

Het tarief voor de afgifte van een zeebrief staat in de Regeling tarieven transportsectoren/Zeevaart. De kosten voor een nieuwe zeebrief na wijziging zijn hetzelfde.