Inschrijven Nederlands rompbevrachtingsregister (bareboat-in)

Wilt u een buitenlands zeeschip aanmelden in Nederland als charter voor rompbevrachting (bareboat-in)? Dan moet u het schip registreren in het Nederlandse rompbevrachtingsregister. Dit doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Zeeschip registreren in rompbevrachtingsregister

Huurt u als Nederlandse eigenaar een zeeschip zonder bemanning van een buitenlandse rompvervrachter? Dan moet u het schip registreren in het Nederlandse rompbevrachtingsregister (bareboatregister). Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag inschrijving rompbevrachtingsregister en zeebrief koopvaardijschip.

Heeft u alles juist aangeleverd? Dan ontvangt u binnen de termijn van de Algemenewet bestuursrecht (Awb) van de ILT een zeebrief waarmee het zeeschip voor een bepaalde periode Nederlandse vlag wordt. 

Voorwaarden toelating Nederlands rompbevrachtingsregister

  • Schip is in het buitenland teboekgesteld;
  • Bewijs van bareboatovereenkomst (BIMCO of andere charterovereenkomst) tussen de rompvervrachter en rompbevrachter over de huur van het schip;
  • Schip mag niet de vlag voeren van de staat waar het schip teboekstaat, zolang het schip in Nederland in het rompbevrachtingsregister is ingeschreven. 

Lees verder over de eisen voor het rompbevrachtingsregister in de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.
 

Documenten voor inschrijving rompbevrachtingsregister

Afhankelijk van uw juridische status heeft u verschillende documenten nodig om in te schrijven in het rompbevrachtingsregister:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel: maximaal 3 maanden oud.
  • Overeenkomst bareboat (BIMCO of andere charterovereenkomst). 

Daarnaast:

Rompbevrachter natuurlijk persoon 
Kopie paspoort of opgave van een notaris met naam, adres en nationaliteit eigenaar.

Rompbevrachter rechtspersoon 
Afschrift geldende statuten vennootschap inclusief namen en adressen van bestuurders.

Rompbevrachter geen rechtspersoon 
Afschrift akte aangaan vennootschap of rederij zonder rechtspersoonlijkheid inclusief namen en adressen van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden rederij.

Documenten schip

  • Authentiek afschrift teboekstelling zeeschip buiten Nederland: maximaal 3 maanden oud.
  • Verklaring dat wetgeving van de staat waar het schip teboekstaat, geen beletsel vormt voor het voeren van de Nederlandse vlag.
  • Kopie klassencertificaat motor met minstens toerental, vermogen en het motornummer.
  • Kopie (voorlopige) internationale meetbrief.

Kosten inschrijven rompbevrachtingsregsiter

Het tarief voor het inschrijven in het rompbevrachtingsregister staat in de Regeling tarieven Scheepvaart 2005 (artikel 2.10).

Geldigheid zeebrief

De zeebrief is geldig zolang de huurovereenkomst geldt tot een maximum van 4 jaar. Daarna moet u een nieuwe zeebrief aanvragen. Als rompbevrachter kunt ook zelf uw inschrijving laten beëindigen (doorhalen) in het rompbevrachtingsregister.

Kosten zeebrief

Het tarief voor de afgifte van een zeebrief staat in de Regeling tarieven scheepvaart 2005.