Hoe vraag ik een zeebrief en nationaliteitsverklaring aan?

Vraagt u een nationaliteitsverklaring of (voorlopige) zeebrief aan als eigenaar van een commercieel zeeschip? Dan moet u verschillende documenten aanleveren. Bijvoorbeeld over de eigenaar, het schip en de scheepsmanager.

Uw aanvraag doet u via MijnILT of het digitale formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip. Aanvragen per email neemt de ILT niet meer in behandeling.

Een stap-voor-stap uitleg van het hele proces, leest u hieronder;

Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip

Documenten over eigenaar schip

Heeft u als eigenaar een vestiging in Nederland? Dan heeft u een uittreksel nodig van de Kamer van Koophandel: het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn. Daarnaast:

 • Eigenaar natuurlijk persoon 
  Kopie paspoort of opgave van een notaris met naam, adres en nationaliteit eigenaar.
 • Eigenaar rechtspersoon 
  Afschrift geldige statuten vennootschap en een opgave van een notaris met namen en adressen van bestuurders.
 • Eigenaar geen rechtspersoon 
  Afschrift akte van het aangaan van een vennootschap of een rederij en een opgave van een notaris met namen en adressen van hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden van de rederij.

Documenten over het schip 

 • Kopie klassencertificaat motor: met toerental, vermogen en motornummer.
 • Kopie (voorlopige) internationale meetbrief.
 • Kopie koopbrief, brief dat het schip aan de eigenaar is opgeleverd (bijlbrief) of ander bewijs van eigendom of eigendomsovergang onder bijzondere of algemene titel.

Documenten over beheer door scheepsmanager

Heeft u als eigenaar geen vestiging in Nederland? Dan moet een scheepsmanager verantwoordelijk zijn voor het beheer van het schip. Dit staat in het Wetboek van Koophandel, artikel 311, lid 3. Dan heeft u een uittreksel nodig van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn. Daarnaast heeft u nodig:

 • Scheepsmanager rechtspersoon 
  Afschrift oprichtingsakte vennootschap en opgave van een notaris met namen en adressen van de bestuurders.
 • Scheepsmanager geen rechtspersoon 
  Afschrift akte aangaan vennootschap of rederij en opgave van een notaris met namen en adressen van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden rederij.

Lees verder over de eisen aan scheepsmanagers in de Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet.

Bijlagen wijzigingen definitieve zeebrief

De wijzigingen moeten eerst bij het Kadaster aangemeld en doorgevoerd zijn:

 • motor(en) gewijzigd: kopie klassencertificaat met motorgegevens;
 • tonnage gewijzigd: kopie nieuwe meetbrief.