Aanvraag voorlopige zeebrief

Bent u eigenaar van een commercieel zeeschip dat nog niet is opgenomen in het Nederlandse vlagregister? Dan kunt u een voorlopige zeebrief aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook een spoedaanvraag is mogelijk. 

Aanvragen voorlopige zeebrief

Gebruik het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip. De ILT toetst of het eigendom van uw schip voldoet aan artikel 311 uit het Wetboek van Koophandel. Lees verder over documenten die nodig zijn voor de aanvraag van een nationaliteitsverklaring of een zeebrief.

Klopt alles? Dan krijgt u binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een voorlopige zeebrief van de ILT. Klopt iets niet of ontbreken gegevens? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Spoedaanvraag voorlopige zeebrief

Wilt u met spoed een zeebrief aanvragen? Gebruik dan het formulier Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip. Verstuur het formulier in een e-mail met ‘SPOED’ als 1e woord in de onderwerpregel. Klopt alles? Dan krijgt u binnen 3 (werk)dagen een voorlopige zeebrief van de ILT. Wilt u dezelfde dag een reactie? Bel dan het telefoonnummer dat op het aanvraagformulier staat.

Wanneer spoedaanvraag

Spoed geldt alleen voor invlaggende schepen bij een aantoonbaar onverwachte situatie van economisch, maatschappelijk of politiek belang. De beoordeling hiervan ligt bij de ILT.

Voorlopige zeebrief 6 maanden geldig

Een voorlopige zeebrief is 6 maanden geldig. Binnen die tijd kunt u een erkend klassenbureau vragen uw schip te keuren. Ook kunt u bij de ILT certificaten aanvragen

Definitieve zeebrief aanvragen

Lees verder over een definitieve zeebrief aanvragen: registratie Nederlands schip.

Kosten zeebrief

Het tarief voor de afgifte van een zeebrief staat in de Regeling tarieven transportsectoren.