Aanmelden en registratie zeeschip

Een commercieel zeeschip registreren in Nederland kan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor registratie als eigendom moet u een zeebrief aanvragen. Uw schip mag dan de Nederlandse vlag voeren. Ook kunt u uw schip registreren als charter in het Nederlandse (bareboat-in) of een buitenlands rompbevrachtingsregister (bareboat-out). 

Soorten zeeschepen

De Nederlandse wet onderscheidt de volgende soorten zeeschepen:

 • koopvaardijschepen,
 • Commercial Cruising Vessels (CCVs),
 • pleziervaartuigen.

Registratie koopvaardijschepen

Koopvaardijschepen komen in aanmerking voor:

Koopvaardijschepen zijn zeeschepen die commercieel worden gebruikt, zoals:

 • vrachtschepen;
 • passagiersschepen;
 • baggerschepen;
 • pontons;
 • mobiele offshore-boorinstallaties.

Registratie Commercial Cruising Vessels (CCVs)

CCVs komen in aanmerking voor:


Omschrijving CCV:

 • zeegaand passagiersschip;
 • lengte meer dan 12 meter;
 • voor commercieel gebruik;
 • ontworpen en gebouwd voor recreatief gebruik door passagiers;
 • uitsluitend of grotendeels mechanisch aangedreven voor maximaal 12 passagiers;
 • óf grotendeels door zeilen voortbewogen voor maximaal 36 passagiers.

Registratie pleziervaartuigen

Wilt u een jacht of een ander zeegaand pleziervaartuig van 24 meter of langer in Nederland registreren? Dan moet u een zeebrief aanvragen bij de ILT.  Bent u eigenaar van een pleziervaartschip dat korter is dan 24 meter? Dan loopt de aanvraag voor de nationaliteitsverklaring en de zeebrief via het Kadaster.