Aanmelden en registratie zeeschip

Een commercieel zeeschip registreren in Nederland kan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor registratie als eigendom moet u een zeebrief aanvragen. Uw schip mag dan de Nederlandse vlag voeren. Ook kunt u uw schip registreren als charter in het Nederlandse (bareboat-in) of een buitenlands rompbevrachtingsregister (bareboat-out). 

De ILT heeft op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een uitvoeringstoets gedaan in verband met de Regeling nationaliteit zeeschepen. Deze regeling is een nadere uitwerking van de invoering van de Rijkswet nationaliteit Zeeschepen, welke de wetgeving moderniseert ten aanzien van scheepsregistratie. 

Soorten zeeschepen

De Nederlandse wet onderscheidt de volgende soorten zeeschepen:

 • Koopvaardijschepen
 • Commercial Cruising Vessels (CCVs)
 • Pleziervaartuigen

Registratie koopvaardijschepen

Koopvaardijschepen komen in aanmerking voor:

Koopvaardijschepen zijn zeeschepen die commercieel worden gebruikt, zoals:

 • Vrachtschepen
 • Passagiersschepen
 • Baggerschepen
 • Pontons
 • Mobiele offshore-boorinstallaties

Registratie Commercial Cruising Vessels (CCVs)

CCVs komen in aanmerking voor:

Omschrijving CCV:

 • Zeegaand passagiersschip
 • Lengte meer dan 12 meter
 • Voor commercieel gebruik
 • Ontworpen en gebouwd voor recreatief gebruik door passagiers
 • Uitsluitend of grotendeels mechanisch aangedreven voor maximaal 12 passagiers
 • Óf grotendeels door zeilen voortbewogen voor maximaal 36 passagiers

Registratie pleziervaartuigen

Wilt u een jacht of een ander zeegaand pleziervaartuig van 24 meter of langer in Nederland registreren? Dan moet u een zeebrief aanvragen bij de ILT.  Bent u eigenaar van een pleziervaartschip dat korter is dan 24 meter? Dan loopt de aanvraag voor de nationaliteitsverklaring en de zeebrief via het Kadaster.