Legionella

In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de regels voor legionellapreventie in drinkwater.

Deze regels zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. In de praktijk betekent dat de ILT toezicht houdt op eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties in de volgende categorieën:

• Ziekenhuizen
• Zorginstellingen
• Hotels
• Bungalowparken
• Bed en Breakfast met nachtverblijf voor meer dan 5 personen
• Jachthavens
• Zwembaden
• Sauna’s
• Celinrichtingen en asielzoekerscentra
• Truckstops


Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie kan een probleem vormen als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dat is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 55 graden, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden) en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een waterleidingsysteem aanwezig zijn.

Een besmetting met de bacterie gebeurt wanneer de bacterie ingeademd wordt via zeer kleine druppels (aërosolen) die in de lucht voorkomen na verneveling, zoals tijdens het douchen. Besmetting kan leiden tot een ernstige longontsteking (veteranenziekte). Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen overlijden. Meer informatie over het onderwerp gezondheidsrisico en legionella vindt u op de website van het RIVM.