In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport toe op de naleving van de regels voor legionellapreventie in drinkwater. Deze regels zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit.

In het Drinkwaterbesluit zijn categorieën bedrijven opgenomen die maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat legionellabacteriën kunnen groeien in de drinkwaterinstallatie en in te grote aantallen gaan voorkomen.

Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden) en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn.

De bacterie kan ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aërosolen) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen, bijvoorbeeld bij het douchen. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over.

Circulatiedouche
Net zoals op alle drinkwaterinstallaties houdt de ILT ook toezicht op innovatieve producten zoals de circulatiedouche: dat is een douche die water hergebruikt. Daarbij wordt gebruikt douchewater opgevangen in een reservoir en gefilterd op haren en vuil. De circulatiedouche pompt het water daarna omhoog naar de douchekop. Ondertussen wordt het water ontsmet door ultra-violette straling; dat is een methode om water, lucht en vaste oppervlakken te zuiveren van micro-organismen.