Legionella en hotelschepen

Ook aan boord van hotelschepen, de bruine vloot, kan legionella voorkomen. Bijvoorbeeld in de doucheruimten of drinkwatervoorziening. Controleer en reinig daarom regelmatig de waterinstallatie aan boord. Is er een bemanningslid of passagier met hoge koorts aan boord? Raadpleeg dan een arts.

In Nederland moet bunkerwater bij aflevering voldoen aan de Waterleidingwet. Het water aan boord is dus voldoende schoon en mag slechts een enkele legionellabacterie bevatten. Technische situaties op een schip kunnen het mogelijk maken dat een legionellabacterie zich vermenigvuldigt. Dit kan komen door gebruikte materialen,  ruwe of onregelmatige oppervlakken, doodlopende leidingen of leidingen waar geen waterdoorvoer is. Ook het opwarmen van koudwaterleidingen kan groei van legionella veroorzaken.

Wat kunt u doen?

De ILT adviseert eigenaren van hotelschepen maatregelen te nemen om een legionellabesmetting aan boord te voorkomen. Wat u kunt doen:

  • Gaat u bunkeren? Zorg er dan voor dat de aansluitpunten en laadslangen vóór gebruik zijn doorgespoeld en gecontroleerd. Let er op dat er geen restant water in de slang staat en dat de slang niet lange tijd in de zon heeft gelegen.
  • Controleer, reinig en ontkalk regelmatig de douchekoppen en waterinstallatie aan boord.
  • Spoel elke week de leidingen door. Blijf spoelen tot 10 seconden nadat het water een stabiele temperatuur heeft. 
  • Stel warmwatertoestellen af op een temperatuur van 60 graden of hoger.