Melden legionella

Bent u als eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie van een prioritaire organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van legionellapreventie binnen uw bedrijf of instelling? Dan bent u verplicht tot het melden van een normoverschrijding van legionella in het drinkwater. 

Verder zijn er andere redenen om een legionellamelding te doen. Het gaat dan om het melden van een geplaatste alternatieve techniek, een melding van een controle door het drinkwaterbedrijf of een melding van de GGD over een mogelijke cluster bij een besmetting.

Meldplicht en uitzonderingen

De meldplicht geldt alleen voor prioritaire locaties. Prioritaire locaties zijn asielzoekerscentra, bungalowparken, campings, celinrichtingen, hotels, jachthavens, sauna's, truckstops, woon- en logiesverblijven (zoals bed & brackfast) met nachtverblijf voor meer dan 5 personen, ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden.

  • Niet-prioritaire locaties zoals kantoren, sportgebouwen en scholen hoeven niet te melden.
  • Als eigenaar van een hotelschip bent u niet verplicht een watermonster dat is besmet met legionella te melden. De ILT raadt dit echter wél aan. Zo voorkomt u een mogelijke legionellabesmetting aan boord. Lees meer op Legionella en hotelschepen.