Melden legionella

Bent u als eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie verantwoordelijk voor de uitvoering van legionellapreventie binnen uw bedrijf of instelling? Dan bent u verplicht tot het melden van een normoverschrijding van legionella in het drinkwater.

Verder zijn er andere redenen om een legionellamelding te doen. Het gaat dan om het melden van een geplaatste alternatieve techniek, een melding van een controle door het drinkwaterbedrijf of een melding van de GGD over een mogelijke cluster bij een besmetting.