Melden legionella

Voor specifieke vragen over ons toezicht, sanctiestrategie en specifieke vragen naar aanleiding van een inspectie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U kunt misstanden melden aan de ILT. De ILT bepaalt wat er met de meldingen gebeurt. Een melding kan voor de ILT aanleiding zijn voor een inspectie bij een prioritaire instelling of het controleren op het vervolg van een melding van een normoverschrijding. Op grond van de uitkomsten van een inspectie kan de ILT bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden tegen de overtreder.