Innovatieve technieken

Koperzilverionisatie

Apparatuur voor koperzilverionisatie wordt toegepast in drinkwaterinstallaties om legionellabacteriën te doden. Om te voorkomen dat er teveel koper en zilver in het drukwater terecht komt, is het gebruik van deze apparatuur alleen toegelaten bij de zogenoemde prioritaire instellingen. Ook moet een gecertificeerd adviesbedrijf een schriftelijk gemotiveerd advies overleggen, waaruit blijkt dat andere methodes van beheer niet effectief zijn. De eigenaar van de instelling waar de apparatuur is geplaatst moet vervolgens een meetprogramma uitvoeren waaruit blijkt dat de gehaltes aan legionella, koper en zilver aan de normen voldoen.
De ILT ziet erop toe als leveranciers apparatuur plaatsen bij instellingen met een collectieve drinkwatervoorziening waar dat is toegestaan.

Circulatiedouche

Net zoals op alle drinkwaterinstallaties houdt de ILT ook toezicht op innovatieve producten zoals de circulatiedouche: dat is een douche die water hergebruikt. Daarbij vangt zo’n douche gebruikt douchewater op in een reservoir. De douche filtert er haren en vuil uit. Daarna pompt douche het water omhoog naar de douchekop. Ondertussen wordt het water ontsmet door ultraviolette straling; dat is een methode om water, lucht en vaste oppervlakken te zuiveren van micro-organismen. De ILT ziet erop toe dat het douchewater van drinkwaterkwaliteit is, volgens de voorschriften uit de Drinkwaterregeling.

Geurdouche

Het gebruik van geurdouches in hotels is in opkomst. Bij een geurdouche zorgt toegevoegde etherische olie voor een wellness-beleving. Evenals bij de circulatiedouches geldt dat douchewater van drinkwaterkwaliteit moet zijn. De ILT beoordeelt of deze apparatuur voldoet aan de eisen.