Legionellapreventie

In de drukte van alle dag komt legionellapreventie nog weleens onder op de stapel. En dat kan echt niet. Elk jaar lopen honderden mensen een legionellabesmetting op. Actief beheer van een drinkwaterinstallatie is daarom cruciaal.

(Een animatie. Op een dak staat: Hotel.)

VOICE-OVER: Toen ik net begon, was alles op orde.
De ketel gloednieuw en de drinkwaterinstallatie volgens de regels aangelegd en beheerd.
Zo hoort dat tenslotte bij bedrijven die drinkwater en douches aan anderen beschikbaar stellen.

(Op een boek staat: Legionella.)

Helaas komt in de drukte legionellapreventie nog weleens onder op de stapel en dat kan echt niet.
Want elk jaar lopen honderden mensen een legionellabesmetting op.
Mensen overlijden er zelfs aan.
Actief beheer van een drinkwaterinstallatie is cruciaal.

(Een kaft met 'Wetboek' erop.)

Daarom heeft de overheid voorschriften opgesteld.
En kijkt de Inspectie Leefomgeving en Transport of iedereen zich hieraan houdt.
Zo weten alle bedrijven en instellingen die onder deze regelgeving vallen wat ze aan preventie moeten doen.
Kijk, dat ziet er beter uit.
Dit willen we bereiken.
Waar moet je bijvoorbeeld op letten?
Hier hadden we een doucheruimte die even niet werd gebruikt, en te veel spullen.
Handig als tijdelijke opslag, maar een risicovolle situatie.
Want wanneer je de douche weer in gebruik neemt, heeft het water lang stilgestaan en stilstaand water is een feestje voor de legionellabacterie.
Spoel je leidingen dus regelmatig door.

(De bacterie verdwijnt. Het hotel staat in de steigers.)

Dit is niet het enige waar je op moet letten.
Neem deze verbouwing.
Dit wordt al mooi, hè?
Maar let op. Bij een verbouwing worden leidingen vaak verlegd of verlengd.
Er ontstaat zo een nieuwe situatie met mogelijk nieuwe risico's.
Zo mag een leiding waar koud water doorheen stroomt, absoluut niet opwarmen.
Houd dus voldoende afstand tot warme plekken, zoals een sauna of verwarming.
En ben je weer in bedrijf, neem dan de volgende stappen.

(Een man houdt een boek open.)

Laat de risico's goed in kaart brengen een plan voor beheersmaatregelen opstellen en laat watermonsters nemen en analyseren.
Noteer de uitgevoerde beheertaken en de resultaten daarvan in een logboek.
En zijn er besmettingen in het drinkwater meld dit dan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en neem de juiste beheersmaatregelen.
Zo neem je je verantwoordelijkheid en weet je dat je preventie op orde is.
Wel zo veilig.
Wil je meer weten over legionellapreventie download het infoblad op de website van de ILT.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt rood met wit. Beeldtekst: Meer weten? www.ilent.nl. Onderwerp: Water, bodem en legionella.)