Legionellabeheer

De gebruikelijke manier om legionella te voorkomen is thermisch beheer. Een andere methode is elektrochemisch beheer.

Elektrochemisch beheer

Elektrochemisch beheer kan worden toegepast in drinkwaterinstallaties om legionellabacteriën te doden. Er zijn 2 toegelaten methodes. Bij koper-zilver ionisatie worden koper en zilver ionen gevormd ter bestrijding van de legionellabacterie en biofilm. Bij anodische oxidatie wordt keukenzout door middel van elektrolyse omgezet in oxiderende en desinfecterende verbindingen. Voor beide systemen gelden de volgende eisen waarop de ILT toezicht houdt:

  • Als gekozen wordt voor een vorm van elektrochemisch beheer, moet dit systeem zijn  toegelaten door het Ctgb en zijn gecertificeerd op basis van de BRL K14010-2
  • Het gebruik van elektrochemische technieken is alleen toegestaan bij de zogenoemde prioritaire instellingen die genoemd zijn in artikel 35 van het Drinkwaterbesluit;
  • Een BRL 6010 gecertificeerd adviesbedrijf moet een schriftelijk gemotiveerd oordeel overleggen, waaruit blijkt dat andere methodes van beheer niet effectief zijn;
  • Het is niet nodig om toestemming te vragen aan de ILT voor de plaatsing van deze apparatuur; wel moet de plaatsing bij de ILT worden gemeld.
  • De eigenaar van de instelling waar de apparatuur is geplaatst moet een meetprogramma laten uitvoeren dat is genoemd in de Drinkwaterregeling, bijlage 3, tabel IIId. Hieruit moet blijken dat de gehaltes aan legionella, koper en zilver en oxiderende stoffen, gemeten als vrij chloor, aan de normen voldoen.