Verklaring standaardscenario (STS)

Valt uw drone of uw vlucht in de categorie SPECIFIEK? Dan kunt u gebruikmaken van een EASA standaardscenario (STS). Hiervoor moet u een verklaring invullen op opsturen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Let op: Op dit moment kunt u nog geen gebruik maken van een EASA standaardscenario. Dit kan pas vanaf 3 december 2023.

Eisen aan vliegen met een standaardscenario

Voordat u de verklaring bij de ILT kunt indienen, moet u zich als exploitant registreren bij de RDW . U heeft het registratienummer nodig voor de verklaring.

Voor vluchten met een standaardscenario moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het is een vlucht met een UAS met:
  • een maximale afmeting tot 3 meter in het zicht van de piloot (VLOS) boven een gecontroleerde grondoppervlakte en niet boven bijeenkomsten van mensen of;
  • een maximale afmeting tot 1 meter in het zicht van de piloot (VLOS) en niet boven bijeenkomsten van mensen of;
  • een maximale afmeting tot 1 meter buiten het zicht van de piloot (BVLOS) boven dunbevolkte gebieden of;
  • een maximale afmeting tot 3 meter buiten het zicht van de piloot (BVLOS) boven een gecontroleerde grondoppervlakte;
 • De vlucht wordt uitgevoerd op minder dan 120 meter boven het dichtstbijzijnde punt van het aardoppervlak;
 • De vlucht wordt uitgevoerd in:
  • een niet-gecontroleerd luchtruim (klasse F of G) of;
  • in een gecontroleerd luchtruim waarbij de voor het gebied geldende procedures worden gevolgd.

Bent u in het bezit van een LUC? Dan hoeft u voor het gebruik van een standaardscenario geen verklaring in te dienen.

Invullen verklaring standaardscenario

Vanaf 3 december 2023 kunt u gebruik maken van 2 standaardscenario’s:

 • STS-01: VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving.
 • STS-02: BVLOS met luchtruimwaarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving.

Vul het verklaringsformulier standaardscenario correct en volledig in. U ontvangt van de ILT zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst en volledigheid. Zodra u deze bevestiging heeft ontvangen, mag u starten met uw vlucht.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het indienen van de verklaring. Deze kosten vindt u terug in artikel 18a van de Regeling tarieven luchtvaart 2008.