Ontheffingen

Voor het vliegen met drones gelden beperkingen. Wilt u toch vliegen wanneer dit eigenlijk niet mag? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Vluchten waarvoor u een ontheffing kunt krijgen

U kunt in de volgende situaties een ontheffing aanvragen:

 • U wilt buiten de uniforme daglichtperiode (UDP) vliegen.
 • U wilt buiten zichtafstand van de piloot of de waarnemer Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vliegen.
 • U wilt met een drone vliegen zonder geldig bewijs van luchtwaardigheid.
 • De vlucht wordt uitgevoerd door een piloot zonder daarvoor geldig bewijs van bevoegdheid.

Voorwaarden voor een ontheffing

Om een ontheffing te krijgen, moet er sprake zijn van een bijzondere omstandigheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt per situatie wat deze bijzondere omstandigheid precies is. Dit kan dus van geval tot geval verschillen.

Voor het verlenen van een ontheffing gelden altijd de volgende voorwaarden:

 • Er is geen geschikt alternatief voor de dronevlucht.
 • De dronevlucht brengt geen mensen of zaken in gevaar. Dit moet u bewijzen met een risicoanalyse. Ook moet u risicobeperkende maatregelen in kaart brengen en deze gebruiken. Dit zet u in een operationeel handboek of operationeel plan.

Voor specifieke ontheffingen zijn regels vastgelegd. Daarnaast beoordeelt de ILT voor iedere ontheffing welke voorschriften en beperkingen er gelden.

Ontheffing aanvragen

Wilt u een ontheffing van een beperking of voorschrift voor een dronevlucht aanvragen? Stuur dan een e-mail naar de ILT: iltdocumentmanagement@ilent.nl. Zet u in de e-mail duidelijk uw contactgegevens en uw registratienummer of uw ROC(-light)-nummer. In de onderwerpregel van de e-mail vermeld u dat het om een aanvraag van een ontheffing gaat.

Verder stuurt u mee:

 • Het verbod, de beperking of het voorschrift waarvoor u ontheffing vraagt.
 • Een duidelijke omschrijving van de bijzondere omstandigheid.
 • De reden waarom er geen geschikt alternatief voor de dronevlucht is.
 • Een risicoanalyse met een duidelijk overzicht van de risicobeperkende maatregelen.
 • De meest recente versie van het operationeel handboek of de meest recente versie van alle voor de dronevlucht benodigde documenten.
 • Een operationeel plan voor het uitvoeren van de vluchten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. Dit is inclusief een duidelijke omschrijving van de aanwijzingen voor het betrokken personeel en gebaseerd op de risicoanalyse.
 • Als er sprake is van spoed, moet u uitleggen waarom dit is.

Machtigen intermediair

Wilt u het aanvragen van een ontheffing overlaten aan een andere partij, zoals een consultant? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. Dit doet u met dit machtigingsfomulier

U kunt een machtiging afgeven voor de volgende activiteiten:

 • Het aanvragen of wijzigen van een exploitatievergunning.
 • Het aanvragen of wijzigen van een Light UAS Operator Certificate (LUC).
 • Het aanvragen van een ontheffing vluchten buiten Uniforme Daglicht Periode (UDP).
 • Het aanvragen van een ontheffing Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BvL).
 • Het aanvragen van een ontheffing bewijs van bevoegdheid.
 • Het aanvragen van Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vluchten.
 • Het aanvragen van overige ontheffingen.

Vraag de ontheffing op tijd aan

U moet rekening houden met een beslistermijn van 8 weken.

Is er sprake van spoed? Neem dan het woord ‘SPOED’ op in de onderwerpregel van de e-mail. In dat geval moet u in de e-mail toelichten waarom uw aanvraag met spoed behandeld moet worden.