Exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Valt uw drone of uw vlucht in de categorie SPECIFIEK en maakt u geen gebruik van een standaardscenario? Dan moet u voordat u gaat vliegen een exploitatievergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Voordat u een aanvraag bij de ILT kunt indienen, moet u zich als exploitant registreren bij de RDW. U heeft uw registratienummer nodig voor de aanvraag. Ook moet u voor de aanvraag zelf een risicobeoordeling uitvoeren. Hierin moet de volgende informatie staan:

  • De beoordeling van de vluchtuitvoeringsrisico’s. Dit mag een Specific Operations Risk Assessment (SORA) of een Pre-defined Risk Assessment (PDRA) zijn;
  • Een lijst met risicobeperkende maatregelen die door u als UAS-exploitant worden voorgesteld. U zorgt ervoor dat alle meegeleverde informatie door de ILT beoordeeld kan worden op toereikendheid;
  • Concept of Operations (CONOPS) en een operationeel handboek als dit door het risico en de complexiteit van de vluchtuitvoering verplicht is;
  • Een bewijs van een passende verzekering voordat de UAS-vluchtuitvoeringen plaatsvinden.

Aanvraagformulier exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

 Vul het aanvraagformulier exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig correct en volledig in. U ontvangt van de ILT zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. U krijgt vanzelf bericht als uw aanvraag in behandeling is genomen. Mogelijk hebben wij nog aanvullende informatie nodig voor het afronden van de aanvraag.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de exploitatievergunning. Deze kosten vindt u terug in artikel 19 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Wijzigen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

U moet een aanvraag voor een bijgewerkte exploitatievergunning indienen als:

  • er wijzigingen zijn in de vluchtuitvoering;
  • er wijzigingen zijn in de risicobeperkende maatregelen die in de exploitatievergunning zijn vermeld.