Exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Valt uw drone of uw vlucht in de categorie SPECIFIEK en maakt u geen gebruik van een standaardscenario? Dan moet u voordat u gaat vliegen een exploitatievergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Bijlagen aanvraag exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

  • De beoordeling van de vluchtuitvoeringsrisico’s. Dit mag een Specific Operations Risk Assessment (SORA) of een Pre-defined Risk Assessment (PDRA) zijn.
  • Een lijst met risicobeperkende maatregelen die door u als UAS-exploitant worden voorgesteld. U zorgt ervoor dat alle meegeleverde informatie door de ILT beoordeeld kan worden op toereikendheid.
  • Een Concept of Operations (CONOPS) en een operationeel handboek als dit door het risico en de complexiteit van de vluchtuitvoering verplicht is.
  • Een bewijs van een geschikte verzekering.

Kosten aanvraag

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de exploitatievergunning. Deze kosten vindt u terug in de Regeling tarieven transportsectoren.

Wijzigen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Machtigen intermediair

Wilt u het aanvragen van een exploitatievergunning overlaten aan een andere partij, zoals een consultant? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. Dit doet u met het machtigingsfomulier

U kunt een machtiging afgeven voor de volgende activiteiten:

  • Het aanvragen of wijzigen van een exploitatievergunning.
  • Het aanvragen of wijzigen van een Light UAS Operator Certificate (LUC).
  • Het aanvragen van Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vluchten.
  • Het aanvragen van ontheffingen.