Exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Valt uw drone of uw vlucht in de categorie SPECIFIEK en maakt u geen gebruik van een standaardscenario? Dan moet u voordat u gaat vliegen een exploitatievergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Voordat u een aanvraag bij de ILT kunt indienen, moet u zich als exploitant registreren bij de RDW. U ontvangt dan een exploitantnummer. Dit heeft u nodig voor de aanvraag. Ook moet u voor de aanvraag zelf een risicobeoordeling uitvoeren. Hierin moet de volgende informatie staan:

  • De beoordeling van de vluchtuitvoeringsrisico’s. Dit mag een Specific Operations Risk Assessment (SORA) of een Pre-defined Risk Assessment (PDRA) zijn.
  • Een lijst met risicobeperkende maatregelen die door u als UAS-exploitant worden voorgesteld. U zorgt ervoor dat alle meegeleverde informatie door de ILT beoordeeld kan worden op toereikendheid.
  • Een Concept of Operations (CONOPS) en een operationeel handboek als dit door het risico en de complexiteit van de vluchtuitvoering verplicht is.
  • Een bewijs van een geschikte verzekering.

Aanvraagformulier exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

 Vul het aanvraagformulier exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig goed en volledig in. U ontvangt van de ILT zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. U krijgt vanzelf bericht als uw aanvraag in behandeling is genomen. Mogelijk is er nog aanvullende informatie nodig voor het afronden van de aanvraag.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de exploitatievergunning. Deze kosten vindt u terug in artikel 19 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Machtigen intermediair

Wilt u het aanvragen van een exploitatievergunning overlaten aan een andere partij, zoals een consultant? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. Dit doet u met dit machtigingsfomulier

U kunt een machtiging afgeven voor de volgende activiteiten:

  • Het aanvragen of wijzigen van een exploitatievergunning.
  • Het aanvragen of wijzigen van een Light UAS Operator Certificate (LUC).
  • Het aanvragen van Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vluchten.
  • Het aanvragen van ontheffingen.

Wijzigen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig

Verandert er iets binnen uw organisatie, binnen het personeel, in het operationeel handboek of met de drones die u gebruikt? Dan hoeft u niet altijd uw vergunning te wijzigen. Een nieuwe verklaring opsturen naar de ILT is dan genoeg.

Een nieuwe verklaring insturen

U moet de verklaringen die bij uw exploitatievergunning horen actueel houden. Gaat u bijvoorbeeld een nieuwe drone gebruiken die binnen de beperkingen van uw vergunning valt, dan stuurt u een nieuwe verklaring op. Hierin geeft u aan dat het type drone voldoet aan de technische eisen die eraan gesteld worden. De vergunning hoeft dan niet aangepast te worden. U ontvangt wel een bevestiging van ontvangst. Datzelfde moet u doen als een nieuwe piloot in uw organisatie gaat vliegen.

Gebruik per categorie (mens, machine en organisatie) steeds 1 bijgewerkte en volledige verklaring. Drones die niet in de bijgewerkte verklaring staan, mogen niet meer gebruikt worden. En de geactualiseerde verklaring voor het personeel bevat steeds een overzicht van al het gekwalificeerde personeel.

De exploitatievergunning wijzigen

U moet een aanvraag voor een bijgewerkte exploitatievergunning indienen als:

  • Er wijzigingen zijn in de vluchtuitvoering.
  • Er wijzigingen zijn in de risicobeperkende maatregelen die in de exploitatievergunning zijn genoemd.

In AMC2 bij UAS.SPEC.030(2) van de Easy Acces Rules van EASA staat u wanneer u uw exploitatievergunning moet wijzigen.