Light UAS Operator Certificate (LUC)

Het Light UAS Operator Certificate (LUC) geeft organisaties de mogelijkheid om de risico’s van hun vluchten zelf in te schatten. U hoeft dan niet meer de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om goedkeuring te vragen voor het uitvoeren van (nieuwe) vluchten. Met een LUC kan een organisatie de eigen vluchten goedkeuren onder bijvoorbeeld een standaardscenario (STS) of een Pre-defined Risk Assessment (PDRA).

Aanvragen LUC

Voordat u een aanvraag bij de ILT kunt indienen, moet u zich als exploitant registreren bij de RDW. U heeft uw registratienummer nodig voor de aanvraag.

Voor het aanvragen van een LUC gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen een rechtspersoon kan een LUC aanvragen;
  • U moet de aanvraag van een LUC of een wijziging van een bestaande LUC indienen bij de ILT. De aanvraag moet alle onderstaande informatie bevatten:
    • Een beschrijving van het beheersysteem van de UAS-exploitant. Ook de organisatiestructuur en het veiligheidsbeheersysteem moeten beschreven worden;
    • De namen van het personeel van de UAS-exploitant;
    • De naam van de persoon die bij de UAS-exploitant verantwoordelijk is voor de afgifte van vergunningen voor UAS-vluchtuitvoeringen;
    • Een verklaring dat alle ingediende documenten zijn gecontroleerd door de aanvrager en dat ze voldoen aan alle eisen.

Wilt u meer informatie over (het aanvragen van) een LUC? Lees dan de Easy Access Rules van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

Aanvraagformulier LUC

Het aanvraagformulier LUC is momenteel nog niet beschikbaar. U kunt tot het aanvraagformulier beschikbaar is een LUC aanvragen door een e-mail naar de ILT te sturen met alle gevraagde documentatie .

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. U krijgt vanzelf bericht als uw aanvraag in behandeling is genomen. Mogelijk hebben wij nog aanvullende informatie nodig voor het afronden van de aanvraag.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een LUC. Deze kosten vindt u terug in artikel 18a van de Regeling tarieven luchtvaart 2008.