Light UAS Operator Certificate (LUC)

Wilt u als organisatie zelf de risico’s van uw drone-vluchten inschatten? Dit kan met het Light UAS Operator Certificate (LUC). Dat betekent dat u de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet meer om goedkeuring hoeft te vragen voor uitvoering van (nieuwe) vluchten.

Met een LUC kan een organisatie de eigen vluchten goedkeuren onder bijvoorbeeld een standaardscenario (STS) of een Pre-defined Risk Assessment (PDRA). Voor het krijgen van deze privileges, stelt EASA wel zware eisen  aan uw organisatie. Het LUC is daarom waarschijnlijk niet interessant voor kleinere organisaties.

Aanvragen LUC

Bijlagen aanvraag LUC

Bij uw aanvraag stuurt u  een LUC manual mee. Het LUC manual bestaat in ieder geval uit een Operating Manual en een Safety Management System (SMS) manual. In deze documenten moet de volgende informatie staan:

  • Beschrijving van het beheersysteem van de UAS-exploitant. Beschrijf ook de organisatiestructuur en het veiligheidsbeheersysteem.
  • De namen van het personeel van de UAS-exploitant.
  • De naam van de persoon die bij de UAS-exploitant verantwoordelijk is voor de afgifte van vergunningen voor UAS-vluchtuitvoeringen.
  • Verklaring dat alle ingediende documenten zijn gecontroleerd door de aanvrager en dat ze voldoen aan alle eisen.
  • De ILT behandelt uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. U krijgt vanzelf bericht als uw aanvraag in behandeling is genomen. Het kan gebeuren dat er aanvullende informatie nodig is voor het afronden van de aanvraag. Dan neemt de ILT contact met u op.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een LUC. Deze kosten kunt u terugvinden in de Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Machtigen intermediair

Wilt u het aanvragen van een LUC overlaten aan een andere partij, zoals een consultant? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. Dit doet u met het machtigingsfomulier

U kunt een machtiging afgeven voor de volgende activiteiten:

  • Het aanvragen of wijzigen van een exploitatievergunning.
  • Het aanvragen of wijzigen van een Light UAS Operator Certificate (LUC).
  • Het aanvragen van Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vluchten.
  • Het aanvragen van ontheffingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (het aanvragen van) een LUC? Lees dan PART C – LUC van de Easy Acces Rules van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).