Soorten taxivervoer

Chauffeurs in straattaxivervoer, besteld vervoer en contractvervoer moeten zich allemaal aan regels en afspraken houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op alle soorten taxivervoer. 

Straattaxivervoer

Taxi's die vallen onder straattaxivervoer:

 • Werken vanaf een taxistandplaats
 • Kunnen op straat aangehouden worden
 • Kunnen besteld worden via telefoon, website of app 

Bij taxistandplaatsen is de passagier niet verplicht de eerste taxi in de rij te nemen.

Duidelijk herkenbaar

Een passagier moet altijd kunnen controleren of het taxivervoer legaal is (of de taxi volgens de wet mag rijden en voldoet aan de regels). Daarom moeten legale straattaxi's duidelijk herkenbaar zijn. Dat geldt ook voor de tarieven: 

 • Een legale taxi (dat is een taxi die voldoet aan alle wettelijke regels) heeft blauwe kentekenplaat aan de voor- en achterkant van de auto.
 • De taxi heeft een of meer taxi-informatiekaart(en). Daarop staan onder andere de taxitarieven. De kaarten moeten goed zichtbaar zijn.
 • De chauffeur moet een taxameter gebruiken. Of voor de start van de rit een prijs afspreken met de passagier.
 • De chauffeur heeft een chauffeurskaart met pasfoto.

Besteld vervoer

Bij een bestelde ritten wordt de ritprijs vooraf afgesproken. Deze afspraak kan telefonisch gemaakt worden. Of via de app of de website van de taxidienst.

Verder moet een passagier die een taxirit bestelt, tevoren met de taxichauffeur kunnen afspreken:

 • Hoe de passagier wil betalen (cash/pin).
 • Of de passagier vooraf of achteraf betaalt.

Taxibedrijven vermelden op hun website vaak de tarieven. Passagiers kunnen deze tarieven dan vergelijken met de gemiddelde tarieven voor een taxi. Het tarief van een bestelde taxi mag hoger zijn dan het maximumtarief voor een taxi.

Een passagier moet ook bij bestelvervoer kunnen controleren of de taxi legaal is. Daarom moeten besteltaxi's een blauwe kentekenplaat hebben. En de chauffeur moet een chauffeurskaart hebben met een pasfoto.

Contractvervoer

Contractvervoer is gericht op groepen reizigers, zoals leerlingen, ouderen, VIPS en mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Bij contractvervoer is er een vaste overeenkomst tussen het taxibedrijf en de passagiers. De voorwaarden voor contractvervoer zijn: 

 • U heeft een schriftelijke overeenkomst afgesloten
 • Voor een vastgestelde periode
 • Waar u meerdere malen gebruik van maakt
 • Tegen een vastgelegd tarief

Aanvullende informatie over de voorwaarden voor contractvervoer leest u op de website van de Rijksoverheid. 

Ook bij contractvervoer moet een passagier moet kunnen herkennen dat het om een legale taxi gaat. Daarom moeten taxi's in het contractvervoer een blauwe kentekenplaat hebben aan de voor- en achterkant. En de chauffeur moet een chauffeurskaart hebben met een pasfoto.

Toeristenvervoer

Een gids die (groepen) toeristen vervoert, moet in sommige gevallen een taxi- of busvergunning aanvragen. Toeristengidsen hebben een taxivergunning nodig wanneer zij passagiers in een personenauto vervoeren tegen betaling. Dit gaat tot maximaal 8 passagiers (exclusief de bestuurder). Volgens het Besluit Personenvervoer 2000 heeft de toeristengids dan een beroep of bedrijf en is verplicht alle taxiregels te volgen.

Toeristengidsen hebben een busvergunning nodig wanneer:

 • zij meer dan 8 passagiers vervoeren, of
 • zij een buschauffeur inhuren, maar zelf verantwoordelijk blijven voor het vervoeren van passagiers (meer dan 8).

Toeristengidsen hebben geen vergunning nodig wanneer zij niet zelf het vervoer doen, maar hiervoor een busbedrijf (vervoerder) inhuren. Deze chauffeur of vervoerder moet wel een taxivergunning of busvergunning hebben.

Vrijstellingen

Bovengenoemde regels gelden niet voor chauffeurs die zich in laten huren voor chauffeursdiensten. Hiervoor moet het voertuig in bezit te zijn van de vervoerde persoon zelf.  Ook voor andere groepen, zoals een zorginstelling die met bewoners op pad gaat, geldt een vrijstelling van de vergunning zoals beschreven in Besluit Personenvervoer 2000, artikel 2 A t/m P.

Toezicht door ILT

De taxibranche moet zich aan verschillende regels houden. Deze regels worden gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT controleert of taxibedrijven zich aan deze regels houden. Bijvoorbeeld de arbeids- en rusttijden. Houdt de taxiondernemer of chauffeur zich niet aan de regels, dan kan er een waarschuwing volgen of een boete. Lees meer bij Inspectie Taxi.