Illegaal taxivervoer (snorders)

Alleen taxichauffeurs met een vergunning mogen tegen betaling passagiers in een auto vervoeren. Chauffeurs die zonder geldige KIWA-vergunning tegen betaling ritten uitvoeren heten ook wel ‘snorder’ of ‘zwarte taxi’. Zij kunnen een boete krijgen.

Controle op vergunningen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxidiensten een geldige vergunning hebben. Dit gebeurt in samenwerking met de politie of de Koninklijke Marechaussee. De ILT heeft verschillende manieren om snorders te vinden. Denk aan weginspecties, bedrijfsinspecties en digitale inspecties. De ILT kan ook een melding krijgen over illegaal taxivervoer.

Wanneer het taxivervoer illegaal is, dan kan de ILT een brief naar de snorder sturen. In deze brief staat wat er gebeurt wanneer de snorder illegaal blijft doorrijden. Maar ook hoe de snorder een vergunning aanvraagt. Een andere mogelijkheid is dat de ILT de snorder probeert op te sporen.

Illegaal taxivervoer is een misdrijf

Snorders kunnen een boete krijgen van € 4.400. Daarnaast krijgt de snorder een Last onder Dwangsom (LOD). Wanneer de snorder doorgaat met het illegale taxivervoer, moet de snorder een dwangsom van € 10.000 per keer betalen. Daarnaast kan de snorder een strafblad krijgen.  

Als de chauffeur bij de 2e controle nog steeds geen vergunning heeft, dan kan de auto in beslag worden genomen. De ILT geeft illegaal taxivervoer door aan de Belastingdienst. Bij een vermoeden van uitkeringsfraude, meldt de ILT dit aan de instantie waar de snorder een uitkering van krijgt. Denk aan de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Risico's illegale taxi’s

Een snorder loopt meerdere risico's bij het uitvoeren van illegale ritten. Zo is de snorder niet verzekerd bij het vervoeren van personen. Ook passagiers lopen risico's. Een snorder heeft bijvoorbeeld geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en medische verklaring. Zo weet de passagier niet bij wie hij instapt en of het voertuig veilig is. Loopt de passagier schade op, dan zal de passagier deze schade waarschijnlijk zelf moeten betalen. Passagiers van snorders zijn niet strafbaar.

Illegale taxi’s vormen daarnaast oneerlijke concurrentie voor taxibedrijven die wel een vergunning hebben. 

Kenmerken van illegale taxi

Snorders hebben geen chauffeurskaart, boordcomputer en geen meter die de ritprijs berekent. Ook hebben ze geen blauwe kentekenplaten op de auto. Hoe passagiers een legale taxi herkennen staat op rijksoverheid.nl. 

Aanbieden van illegaal taxivervoer

Het aanbieden van illegaal taxivervoer is ook strafbaar. Wanneer de ILT hier een signaal van krijgt, geven de ILT en de gemeente een waarschuwing aan de aanbieder. Dit gebeurt tijdens een gesprek, maar ook via een brief. Dit gaat volgens de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB).

Een melding maken

U kunt illegaal taxivervoer melden bij de ILT. Dit kan ook anoniem.