Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip

Via dit formulier kunt u met spoed een nationaliteitsverklaring of (voorlopige) zeebrief aanvragen voor een zeeschip dat bedrijfsmatig wordt ingezet. Een spoedaanvraag is een aanvraag die voortvloeit uit een situatie die niet van tevoren bekend had kunnen zijn. Bijvoorbeeld in geval van defecte veiligheidsmiddelen, een scheeps- en/of bemanningsdispensatie wegens ziekte of een Verklaring Werkhaven en Verklaring Buitenvaargebied.

Verstuurt u het formulier via e-mail? Zet dan ‘SPOED’ in het onderwerp van de e-mail. De spoedaanvraag kost 3 werkdagen. Wilt u dezelfde dag reactie van de ILT? Neem dan telefonisch contact op via 088 489 00 00.