Medisch certificaat voor piloten en luchtverkeersleiders

Piloten, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers hebben een medisch certificaat nodig. Dit certificaat wordt afgegeven op basis van een medische keuring. Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn gecertificeerd, mogen medische certificaten afgeven. Lees meer over het certificaat en de keuring.

Rol van de ILT

De ILT voert geen keuringen uit en is niet gerechtigd informatie over keuringen te delen, ook niet met de persoon die gekeurd wordt (de zogenaamde keurling). De ILT heeft als autoriteit de wettelijke plicht om de medische dossiers te beheren.