Vereiste documenten

Op deze pagina vindt u informatie over de documenten die u nodig heeft om te mogen (blijven) vliegen als piloot. U moet in de basis voldoen aan 2 voorwaarden. U moet houder zijn van een bewijs van bevoegdheid met de juiste bevoegdheden en u moet een passend geldig medisch certificaat hebben.

Voor de afgifte van het bewijs van bevoegdheid moet u een opleiding volgen bij een Declared Training Organisation (DTO), geregistreerde opleidingsinstelling (RTF) of een Approved Training Organisation (ATO). Deze opleiding rondt u af met een theorie- en praktijkexamen.

Verkrijgen van Bewijs van bevoegdheid

Afhankelijk van het luchtvaartuig waarmee u gaat vliegen, vraagt u het brevet aan bij Kiwa Register of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Kiwa Register verzorgt de uitgifte van de brevetten voor vliegtuigen en helikopters. En voor ballonvaren de brevetten CPL(FB) en BPL. De ILT verzorgt de uitgifte van de brevetten voor zweefvliegen LAPL(S) en SPL. En voor ballonvaren het brevet LAPL(B).

Theorie-examen

Na het volgen van de opleiding wordt uw kennis getoetst tijdens een theorie-examen. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) neemt deze theorie-examens af. De examens voor de commerciële ballonvaart en zweefvliegen neemt de Stichting Theorie-Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ) af. Op de websites van het CBR en STEBZ vindt u meer informatie over bijvoorbeeld deelname, toelatingsbewijzen en voorbeeldexamens.

Praktijkexamen

Voor de afgifte van het brevet moet u het praktijkexamen afronden. Dit doet u bij een bevoegde examinator. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft deze bevoegdheden af. Bekijk het overzicht van alle gecertificeerde examinatoren. In dit overzicht vindt u ook gecertificeerde examinatoren die in het buitenland zijn gevestigd en in Nederland praktijkexamens mogen afnemen.

Medisch certificaat

Piloten en luchtverkeersleiders hebben een medisch certificaat nodig. Een medisch certificaat wordt afgegeven op basis van een medische keuring. Alle geneeskundigen en geneeskundige centra die de ILT heeft gecertificeerd, mogen medische certificaten afgeven. Op de pagina Medische keuring leest u meer informatie.

Lees meer over het overzetten van een medisch dossier naar een buitenlandse autoriteit of naar de ILT op de pagina Transfer van het medische dossier (SOLI).

Taalvaardigheidsaantekening

Informatie over afgifte en verlenging van de taalvaardigheidsaantekening staat in het informatieblad Beperkte language assessment body en op pagina (Hernieuwde) afgifte en verlenging Engelse taalvaardigheidsaantekening.

EU Licence transfer van LAPL(S), SPL en LAPL(B)

Wilt u uw Nederlandse EU brevet laten omzetten naar een buitenlands EU brevet? Of juist andersom? Lees meer over het omzetten van uw brevet.

Overdracht luchtvaarttaken van Kiwa aan de ILT

KIWA en de ILT hebben wederzijds de intentie uitgesproken om de luchtvaarttaken die de KIWA nu uitvoert over te dragen aan de ILT. Dat staat in de intentieverklaring die de ILT op 5 juli 2024 heeft gepubliceerd. KIWA en de ILT maken afspraken over de precieze uitwerking. Op korte termijn verandert er nog niets voor aanvragers en houders van brevetten en bevoegdheden. Zodra dat wel het geval is, informeert de ILT hen tijdig.