Vereiste documenten

Voor de afgifte van het bewijs van bevoegdheid volgt de kandidaat een opleiding bij een door de ILT geregistreerde of gekwalificeerde opleidingsinstelling. De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

Theorie-examens

De organisatie van theorie-examens voor luchtvarenden is in handen van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Alle informatie over deelname aan examens zoals aanvragen voor toelatingsbewijzen, jaarplanning examens maar ook voorbeeldexamens, zijn te vinden op de website van het CBR.

De examens voor de commerciële ballonvaart en zweefvliegen door de Stichting Theorie-Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ).

Praktijk-examens

Voor de keuze van uw examinator kunt u gebruik maken van het overzicht van examinatoren. In dit overzicht vindt u ook gecertificeerde examinatoren die in het buitenland zijn gevestigd en in Nederland praktijk-examens mogen afnemen.

Medisch certificaat

Piloten en luchtverkeersleiders hebben een medisch certificaat nodig;
 

Brevet / Bewijs van bevoegdheid voor: Medisch certificaat
Lichte vliegtuigen, drones (RPAS) en zweefvliegen (LAPL) LAPL
Privévlieger (PPL, RPL) Klasse 2
Zweefvlieger (SPL) Klasse 2
Luchtballon (BPL) Klasse 2
SPL of BPL voor commerciële zweef- of ballonvluchten Klasse 2
Beroepsvlieger (CPL) Klasse 1
Meervlieger (MPL) Klasse 1
Verkeersvlieger (ATPL) Klasse 1

Keuringen en certificaten

Een medisch certificaat wordt afgegeven op basis van een medische keuring. Alleen geneeskundigen en geneeskundige centra die door de ILT zijn gecertificeerd en geautoriseerd, mogen medische certificaten en verklaringen afgeven aan goedgekeurde piloten, luchtverkeersleiders en vluchtinformatieverstrekkers.

Lees meer over de keuring en het certificaat op de pagina Medische keuring.

Lees meer over het overzetten van een medisch dossier naar een buitenlandse autoriteit of naar de ILT op de pagina Transfer van het medische dossier (SOLI).

EU Licence transfer van LAPL(S), SPL en LAPL(B)

Hieronder de processen voor het omzetten van een dossier van een LAPL(S), SPL en LAPL(B) brevet naar een andere EASA member state (buitenlandse luchtvaartautoriteit)  of naar de ILT (Nederlandse luchtvaartautoriteit).

Transfer van een dossier naar een andere EASA member State

Een aanvraag voor omzetting van uw ILT dossier van een LAPL(S), SPL en LAPL(B) brevet naar een andere EU member state dient u in bij de ILT. U stuurt hiervoor een verzoek per e-mail naar iltdocumentManagement@ilent.nl of Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Na goedkeuring stuurt de ILT het FCL 155 informatieformulier voor dossieroverdracht naar de nieuwe luchtvaart autoriteit.

Transfer van dossier naar Nederland

Een aanvraag voor omzetting van uw dossier naar de ILT dient u in bij uw huidige luchtvaartautoriteit. Na goedkeuring stuurt zij ILT het FCL 155 informatieformulier. Na ontvangst van dit formulier stuurt de ILT een factuur voor de behandeling van de afgifte van het Nederlandse brevet. Het brevet wordt pas afgegeven als ook het medisch certificaat door de ILT is afgegeven.

Verkrijgen van Bewijs bevoegdheid

Kiwa Register verzorgt de uitgifte van de brevetten voor vliegtuigen en helikopters. En voor ballonvaren de brevetten CPL(FB) en BPL.

De ILT verzorgt de uitgifte van de brevetten voor zweefvliegen LAPL(S) en SPL. En voor ballonvaren het brevet LAPL(B).

Behouden van de bevoegdheid

Verlenging en hernieuwde afgifte Engelse taalvaardigheidsaanteken

Initiële afgifte

De initiële taalvaardigheidsbeoordeling voor de afgifte van een LPE kan alleen worden uitgevoerd door een volledig Language Assessment Body (LAB).

Verlenging

De verlenging van een LPE level 4 kan worden uitgevoerd door een volledig of beperkt LAB. Als de beoordelaar tevens examinator is mag dit worden gecombineerd met een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit (AMC1 FCL.055). Zie ook het informatieblad ‘beperkte language assessment body’.

Hernieuwde afgifte

Alleen als de LPE level 4 minder dan drie maanden is verlopen kan een beperkt LAB, tijdens een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit, een taalvaardigheidsbeoordeling uitvoeren voor de hernieuwde afgifte van een LPE. In alle andere gevallen dient de taalvaardigheidsbeoordeling te worden uitgevoerd door een volledig LAB.

Aantekenen op het brevetdocument

De taalbeoordeling moet worden afgenomen door een taalbeoordelaar die hiervoor een taalvaardigheidsexamen heeft ondergaan. Een taalbeoordelaar bij een beperkte LAB moet een examinator zijn, tenminste in het bezit van een LPE level 5. De examinator mag een level 4 verlengen.

De nieuwe valid until-date wordt altijd de laatste dag van de maand waarin de beoordeling heeft plaatsgevonden, plus 4 jaar.

Informatieblad

Meer informatie over de verlenging en herafgifte van een LPE level 4 door een beperkt LAB is terug te vinden in het informatieblad ‘beperkte language assessment body’.