Transfer van het medisch dossier (SOLI)

Wilt u uw medisch dossier laten omzetten naar een andere EASA autoriteit? Of juist van een andere EASA autoriteit naar de ILT? Lees meer over de 'state transfer licence' (SOLI).Toestemmingsformulier transfer medisch dossier (SOLI)

Transfer dossier naar buitenlandse autoriteit

Een aanvraag voor omzetting van uw vliegmedisch dossier van de ILT naar een andere EASA-autoriteit kunt u doen bij de ILT. U gebruikt hiervoor het SOLI-formulier. Dit stuurt u per e-mail naar: ILTloket.medischluchtvaart@ilent.nl.

U kunt het ook per post opsturen naar:
    ILT/medisch luchtvaart (Aeromedical Department)
    Postbus 16191
    2500 BD Den Haag

Overstap naar een andere werkgever

Maakt u een overstap naar een andere werkgever en levert de behandeltermijn daarbij een probleem op? Dan kunt u een werkgeversverklaring opsturen. De ILT zal de termijn dan proberen te verkorten.

Transfer medisch dossier naar Nederland

Een aanvraag voor omzetting van een vliegmedisch dossier naar Nederland, kan via uw EASA autoriteit of via de ILT;

  • Na goedkeuring door de andere EASA autoriteit stuurt deze het ondertekende SOLI-formulier en het medisch dossier naar de ILT.
  • Als u de aanvraag direct via de ILT wilt doen, stuurt u het ingevulde SOLI-formulier naar ILTloket.medischluchtvaart@ilent.nl

Wilt u er rekening mee houden dat als u in de toekomst medische onderzoeken buiten Nederland laat doen, uw AME het volledige dossier moet sturen naar medischluchtvaart@ilent.nl. Uw Aeromedical Examiner (AME) is het centrale punt voor uw Aeromedical-certificering. Alle correspondentie over uw medische gezondheid, bijvoorbeeld als u tijdelijk ongeschikt bent, moet worden gemeld aan uw AME die met ons overleg kan plegen over uw geschiktheid. 

Behandeling

  • Na ontvangst van uw ingevulde SOLI-formulier en/of het medisch dossier en het SOLI-formulier van de buitenlandse EASA autoriteit ontvangt de aanvrager binnen 2 weken een ontvangstbevestiging en een factuur. Na ontvangst van uw betaling neemt ILT uw aanvraag in behandeling. De ILT heeft 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen.
  • De ILT beoordeelt uw dossier, eventueel stelt de ILT tussentijds vragen aan uw huidige EASA autoriteit. Na afronding van de beoordeling ontvangt u bericht van de ILT. Na goedkeuring meldt de ILT aan KIWA dat er geen bezwaar is tegen de afgifte van een bewijs van bevoegdheid. De aanvrager ontvangt hierover bericht van de ILT.
  • KIWA geeft het bewijs van bevoegdheid af en ILT geeft een nieuw medisch certificaat af.

Medisch dossier nodig voor overzetting brevet buiten EU

Wilt u uw brevet overzetten naar een ander land buiten de EU en wilt u uw medische dossier opvragen?

U kunt een verzoek indienen bij uw keuringsarts of -centrum of via ILT. Het verzoek via ILT kan per e-mail aan iltloket.medischluchtvaart@ilent.nl met een copy van een geldig ID. Aan het opvragen van een medisch dossier zijn kosten verbonden volgens het tarieven besluit luchtvaart 2008.

Voor het overzetting van uw brevet naar de UK vindt u meer informatie op de website van de CAA onder UK medical certificate application for conversion of a current EU medical certificate.