Transfer vliegmedisch dossier van of naar buitenlandse autoriteit

Een aanvraag voor omzetting van uw vliegmedisch dossier moet u doen bij de EASA autoriteit waar u uw vliegbrevet wilt aanvragen. 

Voor Nederland doet u dat via de ILT. Hieronder leest u hoe u dat doet. 

Transfer dossier naar buitenlandse autoriteit

Medisch dossier nodig voor overzetting brevet buiten EU

Wilt u uw brevet overzetten naar een ander land buiten de EU en wilt u uw medische dossier opvragen?

U kunt een verzoek indienen bij uw keuringsarts of -centrum of via ILT. Stuur uw verzoek via ILT aan iltloket.medischluchtvaart@ilent.nl met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Aan het opvragen van een medisch dossier zijn kosten verbonden volgens de Regeling tarieven transportsectoren

Het overzetten van uw brevet van of naar het Verenigd Koninkrijk is niet meer mogelijk.