Ontwikkelingen

Brexit en Britse certificaten

Als gevolg van de Brexit (1/1/21) zijn Britse brevetten en certificaten niet langer geldig in de EU. Bewijzen van bevoegdheid en bijbehorende certificaten, inclusief instructeur certificaten van de UK CAA worden daarmee certificaten van een 'niet-EASA Member State'.

Een brevethouder die een Brits brevetdocument wil overdragen naar een EASA lidstaat, moet daar voor een eerste aanvraag/aanvaarding/conversie indienen en moet voldoen aan alle voorwaarden die daarbij horen. De eisen voor een eerste aanvraag/aanvaarding/conversie staan in de EU Verordening 2020/723. Voor de laatste informatie wordt verwezen naar de EASA website

Automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid

Is een piloot van plan om buiten de EU te vliegen, maar is het vliegtuig in een andere EU lidstaat geregistreerd dan het land dat het bewijs van bevoegdheid van de piloot heeft uitgegeven? Dan heeft de piloot een gedrukte of digitale versie van de laatste uitgave van de ICAO-bijlage nodig. In deze ICAO-bijlage staat een verwijzing naar het ICAO-registratienummer van de overeenkomst inzake de automatische validatie van bevoegdheidsbewijzen. Ook bevat de ICAO-bijlage een lijst van landen die partij zijn bij die overeenkomst. 
De bevoegde autoriteit voegt de volgende opmerking toe aan punt XIII van het bewijs van bevoegdheid: “Dit bewijs van bevoegdheid is automatisch gevalideerd volgens de ICAO-bijlage bij dit bewijs van bevoegdheid”. De ICAO-bijlage is beschikbaar op de website van EASA. 
Deze automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid is geregeld in de EU Verordening (EU)2018/1065 van 17 juli 2018. Deze verordening regelt een wijziging van Verordening (EU) 1178/2011 met betrekking tot de automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid.

Brevetten zweefvliegen en ballonvaren

In 2018 was er een wijziging in de  EU Verordening Aircrew. De Europese regels voor zweefvliegen en ballonvaren gaan uiterlijk 8 april 2020 in. Ondanks dat de publicatie van deze wijziging al op 8 april 2018 plaatsvond, blijven de huidige regels gelden. Dit betekent dat de KNVvL brevetten voor zweefvliegen en de nationale brevetten ballonvaren geldig blijven. Deze brevetten moeten uiterlijk voor 8 april 2020 zijn omgezet naar Europese brevetten. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 8 april 2020 op basis van een nationale opleiding houder worden van een nationaal (geconverteerd) brevet. Meer informatie hierover vindt u op de pagina General Aviation.

Verwacht: nieuwe Europese regelgeving voor zweefvliegers en ballonvaarders in april 2020

De regelgeving van de Europese regels voor zweefvliegers en ballonvaarders wordt eenvoudiger. De eisen voor zweefvliegen en ballonvaart worden uit Part-FCL van EU 1178/2011 overgeheveld naar Part-SFCL van EU Verordening 2018/1976 en naar Part-BFCL van EU Verordening 2018/395. De eisen in Part-MED, PART-ORA, PART-DTO en PART-ARA van EU 1178/2011 blijven van toepassing. Hiermee wordt ook de overgangstermijn voor conversie van nationale brevetten naar Europese brevetten verlengd naar 8 april 2021. Meer informatie volgt.

TRI privileges, opleiding en brevetnotatie

Er is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het behalen en de brevetnotatie van de privileges van een Type Rating Instructor (TRI). Dit komt door een wijziging in de Europese regelgeving. De informatiebladen TRI(A) privileges en TRI(H) privileges geven een toelichting op de volgende onderdelen:

  • TRI privileges en brevetnotatie.
  • Informatie voor houders van een TRI certificaat (inclusief het toekennen van 'grandfather rights').
  • Informatie voor ATO’s en AOC houders.

Reducties op en vrijstellingen van vliegopleidingen

Vanaf 18 mei 2021 is Annex 3 bij het Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) tussen de Verenigde Staten en Europa (EU) van kracht. Dit document beschrijft de wederzijdse erkenning van elkaars brevetten. En de mate waarin een brevet uit de VS, uitgegeven door de Federal Aviation Administration, kan leiden tot de uitgifte van een (gelijkwaardig) brevet in de EU.

Daarnaast is in 2020 EU Verordening 2020/723 ingevoerd. Hierin is de conversie beschreven van een brevet uitgegeven door een land buiten de EU naar een EU brevet. Naar aanleiding van de invoering van BASA Annex 3 en EU Verordening 2020/723 is het informatieblad Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen gewijzigd.