Wet- en regelgeving

Op deze pagina vindt u informatie over de wet- en regelgeving voor piloten. EASA zorgt voor de wetgeving in de Europese landen. In de nationale regelgeving en Aircrew EU Verordening 1178/2011 staat de wet-en regelgeving voor piloten. Bent u piloot in militaire dienst? Dan vindt u hier ook informatie over het omzetten van uw militaire brevet naar een EU-brevet.

Uitzonderingen op de regelgeving

In een aantal bijzondere situaties mag u afwijken van de regels. De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) verleent dan ontheffingen. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek bij de ILT indienen.

Militair bewijs van bevoegdheid omzetten naar een EU-brevet

Heeft u uw bewijs van bevoegdheid gekregen toen u in militaire dienst zat? U mag volgens Europese regelgeving uw brevet omzetten naar een EU-brevet. De vrijstellingen voor eisen van Part FCL worden verleend volgens een vrijstellingsverslag dat door de lidstaat, in overleg met het Agentschap is opgesteld (art. 10 van EU 1178/2011). Er zijn 3 vrijstellingsverslagen voor de categorieën jacht-, transport- en helikoptervliegers opgesteld door CLSK (Ministerie van Defensie) in overleg met de ILT en EASA. Zie ook de 3 RNLAF Credit Reports onderaan de pagina.

Elke categorie kent een eigen opleidingstraject en voor elke categorie zijn voor het afgeven van een EU (part-FCL) bewijs van bevoegdheid crediteringen  gedefinieerd. Onderdeel hiervan is een ‘bridgecourse’ (theorie). Deze bridgecourse moet de piloot volgen bij een Approved Training Organisation (ATO). De bridgecourse moet goedgekeurd zijn door de ILT. De aanvragen voor een conversie naar (part-FCL) bewijs van bevoegdheid dient u in bij het Kiwa Register.

Aftekenen brevetten door instructeurs

Instructeurs mogen brevetdocumenten die door de Nederlandse competente autoriteit zijn afgegeven aftekenen. De beleidsregel uitvoering artikel FCL.945 geeft aan voor welke instructeurs en in welke gevallen dit geldt. Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u  in aanmerking komen voor deze machtiging? Stuur dan uw aanvraag naar Kiwa Register.

Informatiebladen

Onderaan deze pagina vindt u verschillende informatiebladen. Deze informatiebladen bieden extra informatie over uiteenlopende onderwerpen.