Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van alle geldende wet- en regelgeving. Vanaf april 2013 is de EU Verordening 1178/2011 met bijlagen I t/m IV en bijbehorende AMC’s ook van toepassing. U vindt deze in dit schema. Verder vindt u op deze pagina onder meer de eisen aan waaraan u moet voldoen om piloot of instructeur te worden. Ook staan hier de eisen om het bewijs van bevoegdheid of de medische verklaring geldig te houden.

Informatiebladen

De informatiebladen geven extra informatie over hernieuwd afgeven van verlopen bevoegdverklaringen, het loggen van vlieguren en reducties op vrijstellingen van vliegopleidingen.

Uitzonderingen en uitleg
De regelgeving kan niet in elke specifieke situatie voorzien. Bij uitzondering kan worden afgeweken van regels. In dat geval verleent de ILT ontheffingen. Een verzoek voor ontheffing kunt u schriftelijk bij de ILT indienen. Daarbij vraagt de toepassing van de eisen soms ook om extra uitleg. Hiervoor heeft de ILT Frequently Asked Questions (FAQ’s) en informatiebladen uitgegeven.

Vrijstelling voor bewijzen van bevoegdheid als piloot die in militaire dienst zijn verkregen

Wat zijn de mogelijkheden binnen de nieuwe EU regelgeving om bewijzen van bevoegdheid verkregen in militaire dienst om te zetten naar een EU-brevet?
Vrijstellingen voor eisen van Part FCL voor houders van een militair bewijs van bevoegdheid worden verleend overeenkomstig een vrijstellingsverslag dat door de lidstaat, in overleg met het Agentschap is opgesteld (art. 10 van EU 1178/2011). Er zijn drie vrijstellingsverslagen voor de categorieën jacht-, transport- en helikoptervliegers opgesteld door CLSK (Ministerie van Defensie) in overleg met ILT en EASA.  
Elke categorie kent een eigen opleidingstraject en voor elke categorie zijn t.b.v. het afgeven van een EU (part-FCL) bewijs van bevoegdheid crediteringen gedefinieerd. Onderdeel hiervan is een ‘bridgecourse’ (theorie). Deze bridgecourse zal moeten worden gevolgd bij een ATO en moeten zijn goedgekeurd door ILT. De aanvragen voor een conversie naar (part-FCL) bewijs van bevoegdheid worden ingediend bij het KIWA.

Meer informatie:

Zie ook

Hoort bij