Passagiersrechten luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet er in Nederland op toe dat luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. De ILT legt maatschappijen die de wet overtreden sancties op. Passagiers kunnen een klacht indienen bij de ILT.

Compensatie wanneer klacht bij ILT ligt

De meeste maatschappijen bieden passagiers de mogelijkheid om op hun website geld te claimen. Wie daar geen gebruik van maakt, komt algauw bij de ILT terecht. Vaak compenseren luchtvaartmaatschappijen alsnog passagiers die al een klacht bij de ILT hebben lopen. Het gaat meestal om passagiers die van de luchtvaartmaatschappij geen reactie op hun claim hebben gekregen.