Passagiersrechten luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet er in Nederland op toe dat luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de Europese regels op het gebied van passagiersrechten. De ILT legt maatschappijen die de wet overtreden sancties op. Passagiers kunnen een klacht indienen bij de ILT.