Toezicht door de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceert in de Staatscourant een lijst van instanties die een bestuurlijke boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang hebben ontvangen. De lijst bestaat uit sancties waar geen bezwaar of beroep meer tegen open staan.

Publicaties in de Staatscourant

De ILT handhaaft de passagiersrechten aan de hand van de Beleidsregel handhaving verordening (EG. 261.2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart).