Vergoeding bij vertraging of annulering vlucht

Annuleringen Ryanair

Ryanair annuleert sinds half september 2017 een groot aantal vluchten, waaronder vluchten vanaf luchthaven Eindhoven en Schiphol.

Waar heeft u recht op?

  • Keuze tussen uw geld terug of een andere vlucht van Ryanair of een andere luchtvaartmaatschappij tegen gelijke vervoersvoorwaarden.
  • Verzorging: tijdens het wachten op een andere aangeboden vlucht; maaltijden, drinken, hotelovernachting (met vervoer) als dat nodig is. Er is geen limiet aan verzorging tijdens de wachttijd als u kiest voor een vlucht waarvoor u langere tijd moet wachten op de luchthaven, u heeft gedurende de hele tijd recht op verzorging. Bewaar bonnen als geen verzorging is aangeboden. Deze kunnen ter vergoeding worden ingediend.  
  • Compensatie in geld: alleen als uw vlucht korter dan twee weken voor vertrek is geannuleerd: €250 voor vluchten tot 1500 km en €400 voor vluchten tussen 1500 – 3500 km.

Verzoeken voor compensatie en vergoedingen kunnen alleen bij de luchtvaartmaatschappij zelf worden ingediend. Als u er niet uitkomt met Ryanair dan kunt u een klacht indienen bij de ILT. De ILT mag geen individuele passagiers vertegenwoordigen. Wel kan een oordeel van de ILT u helpen alsnog uw recht te halen.

Wat doet de ILT?

De ILT ziet erop toe dat Ryanair zich houdt aan de regels die gelden bij het annuleren van vluchten die uit Nederland vertrekken. Zo controleert de ILT regelmatig of luchtvaartmaatschappijen passagiers op hun rechten wijzen en of ze die zelf ook nakomen. De ILT heeft Ryanair gevraagd welke maatregelen ze heeft getroffen na het annuleren van vluchten. Daarnaast is er contact met buitenlandse toezichthouders om de ervaringen in het toezicht op Ryanair te delen. Ook passagiersklachten, meldingen en mediaberichten zijn bronnen voor de ILT.

Ryanair heeft de ILT gemeld dat ze passagiers compenseert voor vluchten die korter dan twee weken van te voren zijn geannuleerd door het roosterconflict met piloten. Ook zegt zij toe passagiers om te boeken op vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen of op andere vervoersmiddelen (bus, trein) als er dezelfde of volgende dag geen andere optie beschikbaar is van Ryanair zelf. De ILT houdt de ontwikkelingen bij Ryanair nauwlettend in de gaten. Bij stelselmatige schending van passagiersrechten zal de ILT hiertegen optreden.

Heeft de ILT uw vlucht al onderzocht?

U kunt onderzoeken of de ILT uw vlucht al heeft onderzocht. Klik op onderstaande link en vul uw vluchtgegevens in. Verschijnt uw vlucht in de resultaten, dan heeft de ILT vastgesteld dat er sprake is van buitengewone omstandigheden en heeft u geen recht op compensatie. Verschijnt uw vlucht niet, dan kunt u een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Controleer mijn vlucht

 

Waar heeft u recht op?Vlucht vertraagd of geannuleerd? Uw luchtvaartmaatschappij is verplicht u te informeren over uw rechten. Financiële claims moet u indienen bij de maatschappij. Klachten hierover kunt u indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Mijn vlucht heeft vertraging

Vlucht geannuleerd

Kaart 1500-kmgrems

Kaart 1500km-grens. Voor vluchten naar Spanje moet u opletten of ze onder de 1500 km vallen.

Kaart 3500-kmgrens

Kaart 3500km-grens. De meeste bestemmingen binnen Marokko, Turkije en de Canarische eilanden vallen binnen de 3500 km, maar let op bij bestemmingen in Egypte.

Zie ook