Vergoeding bij vertraging of annulering vlucht

Waar heeft u recht op?Vlucht vertraagd of geannuleerd? Uw luchtvaartmaatschappij is verplicht u te informeren over uw rechten. Hieronder ziet u wat uw rechten zijn.

Niet tevreden over afhandeling klacht bij vertraging of annulering vlucht?

Klachten en verzoeken om een financiële vergoeding bij vertraging en annulering van uw vlucht moet u indienen bij de luchtvaartmaatschappij. De Raad van State heeft bepaald dat de ILT geen rol heeft in de handhaving van individuele compensatieverzoeken. Het beoordelen van een compensatieverzoek is de taak van de kantonrechter. De ILT neemt daarom per 2019 geen individuele klachten over een financiële vergoeding bij een vertraging, annulering of gemiste overstap meer in behandeling. Dit voorkomt mogelijke verschillende beoordelingen van dezelfde situatie. Dit betekent dat de ILT niet kan ingaan op uw specifieke situatie of klacht.

Wat doet de ILT als het gaat om passagiersrechten?

De ILT zet zich in voor naleving van passagiersrechten. De ILT neemt (sinds 2019) geen individuele klachten over een financiële vergoeding bij een vertraging, annulering of gemiste overstap meer in behandeling. Klachten over assistentie bij mobiliteitsbeperking/handicap en klachten over een instapweigering worden nog wel onderzocht door informatie van de luchtvaartmaatschappij of luchthaven te vragen.

De ILT geeft na het indienen van een klacht (algemeen) advies over de stappen die u kunt ondernemen als u er niet uitkomt met de luchtvaartmaatschappij.

De ILT heeft ook een rol, als een luchtvaartmaatschappij de Europese passagiersrechten ‘stelselmatig’ overtreedt. Dat kan het geval zijn als een luchtvaartmaatschappij vaak en gedurende langere tijd de rechten van passagiers niet naleeft. Om dit te kunnen doen zijn meerdere meldingen nodig. De ILT gebruikt de individuele meldingen die ze ontvangt om dit vast te kunnen stellen.

De ILT wil daarom graag uw melding ontvangen. U kunt een melding indienen via het digitale meldformulier tot 1 jaar na de vlucht. De ILT kan op basis van meerdere meldingen optreden tegen luchtvaartmaatschappijen, bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Het doel van ons optreden is dat de luchtvaartmaatschappij de rechten van passagiers (beter) gaat naleven. De ILT geeft geen terugkoppeling op individuele meldingen. Wel zal de ILT via haar website informeren over sancties die zijn opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen.

Wanneer kunt u een melding doen bij de ILT?

-  als uw vlucht uit Nederland vertrok.

-  als u met een Europese luchtvaartmaatschappij naar Nederland vloog en u vertrok buiten de EU.

-  Vertrok uw vlucht in een ander Europees land? Dan moet u de klacht in het land van vertrek indienen bij de toezichthouder van dat land. De ILT onderzoekt deze vlucht niet in het kader van haar rol bij stelselmatige overtredingen.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over een vergoeding bij vertraging en annulering van mijn vlucht?

Klachten en verzoeken om een financiële vergoeding bij vertraging en annulering van uw vlucht moet u indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Vaak heeft de luchtvaartmaatschappij hier een speciaal online formulier voor. De luchtvaartmaatschappij moet binnen 2 maanden op uw klacht reageren. Deze klachten en verzoeken om financiële compensatie kunt u alleen indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Komt u er niet uit met de luchtvaartmaatschappij?

Eén van de volgende uitkomsten is nu mogelijk:

•        Verschijnt uw vlucht in de resultaten? Dan heeft de ILT vastgesteld dat er sprake is van buitengewone omstandigheden en heeft u geen recht op compensatie.

•        Verschijnt uw vlucht niet? Dan kunt u een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

  • Landde u in Nederland, of vertrok u vanuit Nederland?

Dan kunt u terecht bij de kantonrechter (in Nederland) voor een financiële vergoeding voor vertraging of annulering van uw vlucht, binnen twee jaar na uw vlucht. De rechter doet een bindende uitspraak. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij zich hieraan moet houden.

  • Als het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Nederland is geregistreerd, dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter (in Nederland).
  • Vloog u met 1 luchtvaartmaatschappij en vertrok uw vlucht niet vanuit Nederland of was de (geplande) aankomst niet in Nederland? Dan kunt u ook bij de kantonrechter (in Nederland), alleen dient u uw claim in via de ‘Europese procedure voor geringe vorderingen’. Dit kunt u doen in het land van vertrek, land van aankomst of land waar de luchtvaartmaatschappij geregistreerd staat. Per EU-land verschilt de termijn waarbinnen u een zaak bij de rechter kunt indienen.

Aanvullende tips

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bewaar uw reispapieren, deze kunnen als bewijs dienen. U kunt bij uw vordering hulp vragen van:

  • uw rechtsbijstandverzekering
  • uw reisverzekering
  • een advocaat of juridisch adviseur
  • het Juridisch Loket voor onafhankelijk gratis juridisch advies: www.juridischloket.nl
  • het Europees Consumenten Centrum helpt en adviseert u gratis bij het claimen van uw vergoeding wanneer u een conflict heeft met een ondernemer uit een ander EU-land, Noorwegen of IJsland: www.eccnederland.nl
  • claimbureaus (meestal tegen betaling, zie ook: informatie van de EU over claimbureaus)
Kaart 1500-kmgrems

Kaart 1500km-grens. Voor vluchten naar Spanje moet u opletten of ze onder de 1500 km vallen.

Kaart 3500-kmgrens

Kaart 3500km-grens. De meeste bestemmingen binnen Marokko, Turkije en de Canarische eilanden vallen binnen de 3500 km, maar let op bij bestemmingen in Egypte.

Nieuwsberichten