Rechten van mobiliteitsbeperkte passagiers

Vliegt u met een beperkte mobiliteit of handicap? Dan gelden er bijzondere rechten en plichten bij het boeken van de reis, op de luchthaven en tijdens de vlucht.

Bijzondere rechten en plichten bij het boeken van de reis, op de luchthaven en tijdens de vlucht:

  • Meld bij het boeken van uw vlucht aan de luchtvaartmaatschappij dat u behoefte heeft aan bijstand en wat voor bijstand u nodig heeft. Meld dit minimaal 48 uur voor vertrek van de vlucht. Als u geen of niet binnen 48 uur assistentie heeft aangevraagd, heeft u nog steeds recht op assistentie; de luchtvaartmaatschappij moet  die assistentie zo goed mogelijk leveren.
  • De luchtvaartmaatschappij mag uw boeking niet weigeren als u een beperking of handicap heeft. Een uitzondering is als de veiligheidsnormen niet nageleefd kunnen worden of de afmetingen van het toestel toegang of vervoer onmogelijk maakt. 
  • U heeft recht op gratis bijstand op de luchthaven (vertrek, aankomst en doorreis) en in het vliegtuig.

Klacht indienen over vliegen met beperkte mobiliteit?

Bent u van mening dat de luchtvaartmaatschappij of luchthaven niet correct heeft gehandeld en wilt u een klacht indienen? Dien eerst een klacht in bij de luchthaven of de luchtvaartmaatschappij.

Komt u er met de luchthaven of luchtvaartmaatschappij niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de ILT met formulier Melding klacht naleving passagiersrechten door luchtvaartmaatschappij.

Meer informatie over dit onderwerp (met praktische tips)