Rechten van mobiliteitsbeperkte passagiers

Vliegt u met een mobiliteitsbeperking? Dan heeft u recht op hulp op de luchthaven en bij het instappen. Bent u niet tevreden over de assistentie, dan kunt u een klacht indienen bij de vliegmaatschappij, de reisorganisator of de luchthaven. Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de ILT.

Read this page in English

Begeleiding op de luchthaven en tijdens de vlucht

Heeft u hulp nodig bij inchecken, het vervoer op de luchthaven of bij het instappen? Dit moet u tevoren weten en regelen:

  • Meld bij het boeken van uw vlucht aan de luchtvaartmaatschappij of reisorganisator welke hulp u nodig heeft. Doe dit minimaal 48 uur voor vertrek van de vlucht Als u dat niet doet, heeft u nog steeds recht op assistentie. Maar u moet daar mogelijk langer op wachten.
  • De luchtvaartmaatschappij mag uw boeking niet weigeren vanwege uw beperking of handicap. Een uitzondering is als de veiligheidsnormen niet nageleefd kunnen worden. Of als de afmetingen van het toestel uw toegang of vervoer onmogelijk maakt. 
  • De bijstand op de luchthaven (vertrek, aankomst en doorreis) en in het vliegtuig is gratis.

Lees meer over vliegen met een beperkte mobiliteit op rijksoverheid.nl. Daar staat bijvoorbeeld wat er onder beperkte mobiliteit valt.
 

Wat doet de ILT?

De ILT ziet erop toe dat de passagiersrechten goed worden nageleefd op alle vluchten vertrekkend uit Nederland. De passagiersrechten staan in de Europese verordening (verordening EC1107/2006 (PDF)). Bij aankomende vluchten gaat het om vluchten van buiten de EU met een in Europa gevestigde luchtvaartmaatschappij. Op vluchten die uit een ander EU-land vertrekken, is de nationale toezichthouder in dat land de bevoegde autoriteit (PDF).

Heeft u een klacht over de luchtvaartmaatschappij, touroperator of luchthaven?

Vindt u dat de luchtvaartmaatschappij, touroperator of luchthaven geen goede hulp heeft geboden? Dan kunt u bij deze partij een klacht indienen.

Komt u er met de luchtvaartmaatschappij, touroperator of luchthaven niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de ILT. De ILT onderzoekt en behandelt klachten om ervoor te zorgen dat de rechten van passagiers met een beperking goed nageleefd worden. De ILT kan zo nodig sancties opleggen, maar regelt geen schadevergoeding voor u.

Een klacht indienen bij de ILT

Wilt u een klacht indienen bij de ILT? Vul het formulier Melding klacht naleving passagiersrechten door luchtvaartmaatschappij in.

Lukt het invullen van het formulier niet, of heeft u vragen? Neem contact op met de ILT. We helpen u graag.

Meer informatie over dit onderwerp (met praktische tips)