Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

U vermoedt dat bij een woningcorporatie sprake is van dubieuze inkoop- en onderhoudscontracten of frauduleuze verkoop en aankoop van vastgoed en grond. Of dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties. 

Melden fraude en een integriteitsschending bij woningcorporatie

U kunt fraude en een integriteitsschending bij een woningcorporatie op een aantal manieren melden.

  • U werkt bij een woningcorporatie en u wilt een integriteitsmelding doen.
  • U werkt niet bij een woningcorporatie en u wilt een integriteitsmelding doen.

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) is niet bedoeld voor arbeidsconflicten, klachten over de relatie tussen huurder en verhuurder, klachten van kopers van corporatiewoningen en voor klachten van woningzoekenden. Voor meer informatie over klachten over een woningcorporatie, zie de pagina Vragen en klachten over een woningcorporatie.