Vragen aan de Autoriteit woningcorporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat de woningcorporaties hun financiën op orde hebben en blijven houden. En dat de corporaties op een goede manier worden bestuurd. De precieze taken van de Aw zijn vastgelegd in artikel 61 van de Woningwet.

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het vragenformulier. U kunt ook bellen met 088-489 00 00. Dit telefoonnummer is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Veelgestelde vragen over woningcorporaties

De Aw heeft geen rol bij klachten van huurders over hun corporatie of over andere huurders. Op de pagina Vragen en klachten over een woningcorporatie leest u waar u in dat geval terecht kunt. U vindt op die pagina ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Klachten over de Autoriteit woningcorporaties

Heeft u een klacht over de handelwijze van de Aw? Deze dient u in via het klachtenformulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).