Wet- en regelgeving

Geneeskundigen moeten de Basiscursus Luchtvaartgeneeskunde hebben afgerond om klasse 2-keuringen te mogen doen. Voor uitbreiding van rechten naar klasse 1 moet een arts 30 klasse-2-onderzoeken verrichten en de opleiding Luchtvaartgeneeskunde voor Gevorderden succesvol afgerond hebben.

Geneeskundigen die hun certificaat voor afgifte van medische certificaten willen uitbreiden van klasse 2 naar klasse 1 en/of 3, moeten ook een praktijkopleiding bij een van de gecertificeerde AeMC’s volgen. Informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde.

Medische keuring Wettelijke eisen
Klasse 1, 2 en 3 LAPL Eu-verordening 1178/2011
Part MED Subdeel B Deel 1 & 2
KIasse 3 EU-verordening 2015/340 Deel ATCO.MED

EU-verordening 2015/340 Subdeel E ATCO.OR. E.001

Wijziging Deel MED

Met ingang van 30 januari 2019 is 'deel MED' van Verordening (EU) 1178/2011 gewijzigd.

Het nieuwe Deel MED, Verordening (EU) 2019/27.

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part MED, issue 2, 28 januari 2019

De medische eisen voor medische certificaten klasse 1, klasse 2, en LAPL maarmee de bevoegde geneeskundigen en geneeskundige centra werken zijn vastgelegd deel MED van EU-verordening 1178/2011. Nadere uitleg is opgenomen in de publicatie 'Part MED Subdeel B Deel 1 & 2'.

De medische eisen van een medische keuring klasse 3 (luchtverkeersleiders) zijn vastgelegd deel ATCO.MED van EU-verordening 2015/340.

Betwisting beslissing van de keuringsarts

Als een keurling het niet eens is met de beslissing van de keuringsarts kan de keurling een tweede beoordeling aanvragen. Meer informatie wordt verstrekt door de keuringsarts die de beslissing heeft genomen. Zie ook: Informatieblad 'Procedure betwiste gevallen'.

Medische adviescommissie luchtvaart

De adviescommissie adviseert de minister in geval de aanvrager van een medisch certificaat bezwaar maakt tegen het besluit over de medische geschiktheid en indien het besluit door de minister is afgegeven. Zie ook: Declaratieformulier.