Wet- en regelgeving

Om klasse 2 en LAPL-keuringen te mogen doen moeten geneeskundigen de Basiscursus luchtvaartgeneeskunde hebben afgerond. Voor uitbreiding van rechten naar klasse 1 moet een arts 30 klasse 2-onderzoeken hebben verricht en de opleiding Luchtvaartgeneeskunde voor gevorderden succesvol hebben afgerond.

Wettelijke eisen medische keuring klasse 1, 2 en LAPL

Wettelijke eisen medische keuring klasse 3

Betwisting beslissing van de keuringsarts

Is een keurling het niet eens met de beslissing van de keuringsarts? Dan kan hij of zij de beslissing 'betwisten' en een 2e beoordeling aanvragen. De keuringsarts die de beslissing heeft genomen geeft hierover meer informatie. Zie ook het Informatieblad 'Procedure betwiste gevallen'. De ILT beoordeelt opnieuw de aanvraag en neemt een besluit.