Vereiste documenten IMDG

Elk transport van gevaarlijke stoffen gaat vergezeld van documenten. Deze geven precies aan wat de samenstelling van de lading is en welke hoeveelheden meegaan. De IMDG-code geeft aan welke informatie moet worden vermeld.

Read this page in English

Het vervoersdocument bevat in elk geval:

 • De juiste vervoersnaam
 • Klasse en subklasse (indien toegewezen)
 • UN-nummer (United Nation-nummer toegewezen aan gevaarlijke stoffen), voorafgegaan door de letters UN
 • Verpakkingsgroep (indien toegewezen)
 • Aantal en soort colli en de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen

Aanvullende eisen

Hoofdstuk 5.4 van de IMDG-code geeft nog een aantal aanvullende eisen voor de vervoersdocumenten. Hierbij gaat het om:

 • Afvalstoffen
 • Stoffen in verwarmde toestand
 • Infectueuze stoffen
 • Radioactieve stoffen
 • Gelimiteerde hoeveelheden
 • Bergingsverpakkingen (salvage package)
 • Lege, ongereinigde verpakkingen en tanks

In documenten worden gevaarlijke stoffen vóór niet-gevaarlijke stoffen vermeld. De verklaring van de afzender met datum en handtekening geeft aan dat alle regelgeving is nagevolgd.

Gevaarlijke goederen in vrachtcontainers of voertuigen dienen vergezeld te gaan van een container/voertuigbeladingscertificaat. In het voertuigbeladingscertificaat moet worden verklaard dat de goederen volgens de voorschriften zijn gecontroleerd, geladen en vastgezet in een geschikt transportmiddel.

Aanvragen

Voor aanvragen van een beschikking of ontheffing kunt u de formulieren op de formulierenpagina gebruiken.