Voorschriften omtrent het aan- en afmeren

Een schip dat gevaarlijke stoffen geladen heeft mag niet zomaar aanmeren in een Nederlandse haven.

Met betrekking tot het aan- en afmeren zijn verschillende voorschriften van toepassing:

  • Het RVGZ (Regeling Vervoer van Gevaarlijke stoffen met een zeeschip).
  • De Wet milieubeheer, de terminal waar de gevaarlijke stoffen worden behandeld moet beschikken over een milieuvergunning.
  • De havenverordening.