Approvals en exemptions

Een bijzondere toestemming (approval) of ontheffing (exemption) is vereist voor gevaarlijke stoffen, als in de regelgeving staat dat deze stoffen alleen onder voorwaarden verzonden mogen worden. Deze bijzondere toestemming of ontheffing wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvragen ontheffing

Vraag een bijzondere toestemming of ontheffing aan met 1 van de formulieren bij 'Zie ook'.

Tarief voor aanvragen bijzondere toestemming of ontheffing (Artikel 24 lid 1f)