Meld- en informatieplicht

Ongevallen, incidenten en voorvallen met gevaarlijke stoffen door de lucht, maar ook niet aangegeven of verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen, moeten u onmiddelijk melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Doe uw melding direct via 088 489 00 00, e-mail of het digitale meldformulier Report incident or accident in transportation of dangerous goods by air.