Erkenning vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Alleen erkende ondernemingen mogen gevaarlijke stoffen vervoeren door de lucht. Een erkenning kan aangevraagd worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Erkende ondernemingen hebben een zorg- en controleplicht. 

Ondernemingen moeten in Nederland beschikken over een geldige erkenning als zij:

 • Gevaarlijke stoffen door de lucht willen vervoeren.
 • Gevaarlijke stoffen aanbieden voor vervoer.
 • Gevaarlijke stoffen door een andere partij laten vervoeren.

Soorten erkenningen

Er zijn 5 verschillende erkenningen voor de vervoersketen:

 • Erkenning voor de afzender.
 • Erkenning voor de expediteur/luchtvrachtagent.
 • Erkenning voor de grondafhandelaar.
 • Erkenning voor de logistieke dienstverlener.
 • Erkenning voor de gespecialiseerde organisaties.

Let op: voor het vervoer van radioactieve stoffen is een toevoeging op de erkenning vereist.

Uitzonderingen wettelijke verplichting 

Ondernemingen hebben geen erkenning nodig als zij uitsluitend voor vervoer aanbieden:

 • Dry ice.
 • Lithiumbatterijen in of verpakt met apparatuur, sectie II.
 • Magnetisch materiaal.
 • Biologisch materiaal categorie B.

Aanvragen of wijzigen erkenning vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Om in aanmerking te komen voor een erkenning of een wijziging van de erkenning moet een onderneming voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen. De ILT kan een audit uitvoeren bij de aanvrager om te beoordelen of zij de aanvraag goedkeurt. 

Aanvraagformulieren

U kunt een erkenning of wijzigen van een erkenning aanvragen met deze formulieren:

Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. De actuele tarieven vindt u in de Regeling tarieven transportsectoren, Luchtvaart, artikel 2.19).

Behouden van de erkenning

Erkende ondernemingen krijgen regelmatig bezoek van de ILT. De ILT voert een audit uit. Constateert de ILT overtredingen, dan treedt zij op en kan in een uiterst geval de verleende erkenning intrekken.

Zorg- en controleplicht erkenninghouder

Een erkenninghouder voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht heeft een zorg- en controleplicht. Dit houdt in dat iedere erkenninghouder ervoor zorgt dat:

 • De luchtvrachtzending voldoet aan de technische voorschriften (ICAO-TI/ IATA-DGR) en gedurende het transport blijft voldoen. 
 • Het vervoerdocument (de zogenoemde Air Waybill), in overeenstemming is met de zending.
 • De zending juist is verpakt, duidelijk gelabeld en geëtiketteerd.
 • Labels, etiketten, Air Waybill en eventueel aanvullende informatie niet over elkaar zijn geplakt.
 • Er is gecontroleerd op juiste verpakking en eventuele schade van de zending, juiste labels, etiketten en documentatie.

Opleiding medewerker(s) vereist voor erkenning

Een onderneming verkrijgt een erkenning wanneer ten minste 1 medewerker voor die specifieke erkenning is opgeleid. Deze opleiding kan alleen gevolgd worden bij een door de ILT erkende opleidingsinstelling luchtvervoer gevaarlijke stoffen. De medewerker moet de opleiding met goed gevolg afgerond hebben.

De onderneming moet de overige medewerkers die zich bezig houden met gevaarlijke stoffen ook een training laten volgen. Deze opleiding(en) hoeven niet door de ILT erkend te zijn, maar moeten wel voldoen aan bepaalde eisen. 

Deze opleidingseisen gelden voor alle partijen in de keten.