Erkenning voor vervoer gevaarlijke stoffen

Bedrijven moeten in Nederland beschikken over een geldige erkenning als zij:

• Gevaarlijke stoffen door de lucht willen vervoeren.
• Gevaarlijke stoffen aanbieden voor vervoer.
• Gevaarlijke stoffen door een andere partij laten vervoeren.

Erkenningen

Er worden 4 verschillende erkenningen voor de vervoersketen verleend:
 
• A-erkenning voor de afzender.
• B-erkenning voor de expediteur/luchtvrachtagent.
• C-erkenning voor de grondafhandelaar.
• E-erkenning voor de gespecialiseerde organisaties.

Let op: voor het vervoer van radioactieve stoffen is een toevoeging op de erkenning vereist.

Uitzonderingen

Bedrijven hebben geen erkenning nodig als zij uitsluitend voor vervoer aanbieden:

Dry ice.
• Lithium batterijen onder sectie II.
• Magnetisch materiaal.
• Biologisch materiaal categorie B.

Aanvragen erkenning

Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet een bedrijf voldoen aan wettelijk vastgestelde eisen. Om te beoordelen of een erkenning kan worden verleend, voert de ILT een audit uit bij de aanvrager. Het formulier voor het aanvragen van een erkenning vindt u onder 'Zie ook' onderaan de pagina.

Tarief voor aanvragen en/of wijzigen erkenning (Artikel 20 lid 1a en b)

Behouden erkenning

Bedrijven die over een erkenning beschikken krijgen regelmatig bezoek van de inspectie. De inspectie voert een audit uit. Als zij overtredingen constateert, treedt de ILT op en kan zij in een uiterst geval de verleende erkenning intrekken.

Zorg- en controleplicht erkenninghouder

Een erkenninghouder voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht heeft een zorg- en controleplicht. Dit houdt in dat iedere erkenninghouder ervoor zorgt dat:

  • De luchtvrachtzending voldoet aan de technische voorschriften (ICAO-TI/ IATA-DGR) en gedurende het transport blijft voldoen. 
  • Het vervoerdocument (de zogenoemde Air Waybill), in overeenstemming is met de zending.
  • De zending juist is verpakt, duidelijk gelabeld en geëtiketteerd.
  • Labels, etiketten, Air Waybill en eventueel aanvullende informatie niet over elkaar zijn geplakt.
  • Er is gecontroleerd op juiste verpakking en eventuele schade van de zending, juiste labels, etiketten en documentatie.