Opleidingen

Voor het verkrijgen van een erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is vereist, dat er per vestiging van een onderneming ten minste één medewerker een opleiding voor handelingen ten aanzien van alle gevaarlijke stoffen klassen met goed gevolg heeft afgerond en in het bezit is van een in Nederland afgegeven geldig certificaat.

Deze opleiding kan alleen gevolgd worden bij een daartoe in Nederland erkende opleidingsinstelling.

Eisen voor overige medewerkers

Alle overige medewerkers van een onderneming, die zich op enige wijze bezighouden met, of in aanraking komen met de gevaarlijke stoffen, moeten een functie specifieke training gevolgd hebben. Zij zijn opgeleid in overeenstemming met de werkzaamheden die zij moeten verrichten.

Ook voor het verzenden van gevaarlijke stoffen waar geen erkenning voor is vereist, is het verplicht om een functie specifieke training te volgen.

Voor alle genoemde opleidingen en trainingen geldt dat iedere 2 jaar een herhalingsopleiding/training wordt gevolgd.