Passagiersbagage luchtvaart

Bagage van passagiers wordt in het luchtvervoer als een onveilige factor gezien. Het gaat dan meestal om het vervoeren van items waarvan u zelf denkt dat ze niet gevaarlijk zijn. Op 10 kilometer hoogte gelden echter andere omstandigheden dan op de grond. Daarom gelden er internationale regels (ICAO-TI) voor passagiersbagage.

Gevaarlijke stoffen die u nooit in hand- of ruimbagage mag meenemen zijn onder andere:

 • Explosieve stoffen: zoals vuurwerk, munitie en noodsignalen.
 • Samengeperste gassen: zoals gastanks.
 • Brandbare stoffen: zoals verf, spiritus, grote hoeveelheden spuitbussen, nagellakverwijderaar.
 • Zuurstofrijke stoffen: zoals peroxiden en bleekpoeder.
 • Giftige stoffen: zoals insecticiden.
 • Radioactieve stoffen.
 • Bijtende stoffen: zoals accuzuur in accu’s.
 • Magnetische, schadelijke, prikkelende en onwelriekende stoffen.

Gevaarlijke stoffen die u onder bepaalde voorwaarden en/of alleen met toestemming van de luchtvaartmaatschappij mag meenemen zijn onder andere:

 • Toiletartikelen: zoals spuitbussen en parfums.
 • Medische artikelen.
 • Duikapparatuur: zoals lege duikflessen en duiklampen.
 • Kleine zuurstof- en luchtcilinders voor medisch gebruik.
 • Munitie voor de schietsport.
 • Rolstoel met accu.
 • Lithium batterijen: zoals powerbanks.

Een gedetailleerde opsomming van deze stoffen met de voorwaarden waaronder ze mogen worden meegenomen in hand- of ruimbagage staat in onderstaande tabel. Neem voor toestemming contact op met de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist.

Gevaarlijke stoffen die u onder voorwaarden in bagage mag meenemen:

In handbagage

In ruimbagage

Op het lichaam

Toestemming  luchtvaart- maatschappij nodig

Alcoholhoudende dranken met minder dan 70% alcohol en in verkoopverpakkingen kleiner dan 5 liter.

ja

ja

niet van toepassing

nee

Droogijs (kooldioxide in vaste vorm) om bederfelijke waar in te verpakken, niet meer dan 2 kg per passagier.

ja

ja

niet van toepassing

ja

Krultang die koolwaterstofgas bevat: niet meer dan 1 per passagier, voorzien van veiligheidskap over het verwarmingselement.

Reserve gaspatronen niet toegestaan.

ja

ja

nee

nee

Hitte producerende voorwerpen, zoals duiklampen en soldeerbouten.

ja

nee

nee

ja

Kooldioxide gas-cylinders (klein formaat) voor de bediening van kunstledematen.

ja

ja

ja

nee

Kooldioxide cylinder (klein formaat) van een opblaasbaar reddingsvest, inclusief reserve patroon.

ja

ja

ja

ja

Kwikbarometer, meegenomen door een vertegenwoordiger van een meteorologisch instituut in een volledig gesloten verpakking.

ja

nee

niet van toepassing

ja

Kwikthermometer, in een beschermende verpakking, voor persoonlijk en medisch gebruik.

ja

ja

ja

nee

Lucifers of een gasaansteker voor persoonlijk gebruik door de passagier aan boord van het vliegtuig.

nee

nee

ja

nee

Medicinale of toiletartikelen (medicinale alcohol, astma pompje, ventoliën, contactlenzenvloeistof, haarlak, haarverf, parfum, eau de cologne), de totale netto hoeveelheid mag niet meer bedragen dan 2 kg of 2 liter.

ja

ja

ja

nee

Lithiumbatterijen in apparatuur (zoals laptop, telefoon, e-sigaret, fototoestel).

ja

nee

ja

nee

Lithiumbatterijen los (zoals powerbanks, accu’s voor fototoestellen).

ja

nee

ja

ja1

Mobiliteitshulpmiddelen die op lithiumbatterijen werken (bijvoorbeeld rolstoelen). ja ja niet van toepassing ja2

Munitie voor de schietsport (divisie 1.4S), in hoeveelheden van niet meer dan 5 kg bruto gewicht per passagier voor persoonlijk gebruik.

nee

ja

nee

ja

Pacemaker t.b.v. het hart die geïmplanteerd is in het lichaam.

nee

nee

ja

nee

Rolstoel met natte accu (accuzuur).

nee

ja

niet van toepassing

ja

Rolstoel met droge accu.

nee

ja

niet van toepassing

ja

Zuurstof- of luchtcilinder (klein formaat) voor medisch gebruik.

ja

ja

niet van toepassing

ja

Zuurstofgenerator (klein formaat) voor persoonlijk gebruik.

nee

ja

nee

ja

1 Voor lithium batterijen/powerbanks van meer van 100Wh -160Wh/27000 – 43000 mAh heeft u eerst toestemming nodig van de luchtvaartmaatschappij. Batterijen van meer dan 160Wh – 43000 mAh zijn niet toegestaan om aan boord mee te nemen en moeten als vracht worden vervoerd.

2 Mobiliteitshulpmiddelen die op lithiumbatterijen werken (b.v. rolstoelen) (PRM = Passengers reduced mobility).
Wanneer de mobiliteitshulpmiddel onvoldoende bescherming geeft aan de batterij:

 • Moet de batterij volgens de handleiding worden verwijderd.
 • Mag de batterij niet meer zijn dan 300 Wh.
 • Moeten de batterijaansluitingen worden beschermd tegen kortsluiting.
 • Moet de batterij tegen beschadiging worden beschermd (bijvoorbeeld plaatsen in een tas of beschermende hoes).
 • Moet de batterij vervoerd worden in de cabine van het vliegtuig.

Er mag ook 1 reservebatterij van maximaal 300 Wh of 2 reservebatterijen van elk maximaal 160 Wh worden mee vervoerd. Ook de reservebatterijen moeten worden vervoerd in de cabine (dus afgegeven aan het cabinepersoneel).