Afvalstoffen zeevaart

Er gelden regels hoe zeeschepen om moeten gaan met sanitair afvalwater en ander afval. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of zeeschepen zich aan de regels houden.