Regels lozen afval en restanten lading zeeschip

Koopvaardijschepen en vissersschepen mogen geen afval en resten bulkstoffen lozen. Een uitzondering geldt voor onschadelijk afval, voedselresten en ladingrestanten van vaste bulkstoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Een afvaljournaal en afvalbeheerplan zijn verplicht voor schepen van 100 GT of meer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of schepen zich houden aan de eisen.

Verbod lozingen

Het lozen van afval op zee is internationaal verboden. Voor 2 soorten afval gelden uitzonderingen:

 • ladingrestanten die niet geclassificeerd zijn als schadelijk voor het mariene milieu; 
 • voedselrestanten: in verband met de hygiëne aan boord.

De regels voor het voorkomen van vervuiling door zeeschepen staan in het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL, Bijlage V,  gewijzigd per 1 maart 2018).

Regels lozen voedselrestanten en onschadelijke ladingrestanten

Voor het lozen van toegestaan afval gelden deze regels:

 • vermalen voedselrestanten: vanaf 3 mijl van de kust;
 • niet-vermalen voedselresten en voor het mariene milieu onschadelijke ladingrestanten van vaste bulkstoffen: vanaf  12 mijl van de kust.

Deze regels gelden voor lozingen buiten de door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde bijzondere gebieden.

Regels lozen bijzondere gebieden

Lozen van voedselrestanten en ladingrestanten in een bijzonder gebied is verboden. Alleen onder bepaalde omstandigheden gelden uitzonderingen voor vermalen voedselrestanten en waswater met onschadelijke ladingrestanten van vaste bulkstoffen. Bijvoorbeeld voor een reis tussen havens in een bijzonder gebied zonder havenontvangstinstallatie. Ook dan geldt dat lozen alleen mag buiten de 12 mijl van de kust. Schadelijke ladingrestanten moet u altijd afgeven aan een havenontvangstinstallatie. 

Bijzondere gebieden zijn:

 • Antarctisch gebied
 • Baltische Zee
 • wijdere Caribisch gebied
 • Golfregio
 • Middellandse Zee
 • Noordzee
 • Rode Zee

Voor het Antarctisch gebied gelden aanvullende eisen voor resten van gevogelte zoals kip. Die mag u alleen lozen als de resten steriel zijn gemaakt.

Lees verder voor een beschrijving van de bijzondere gebieden in artikel 14, Bijlage V van MARPOL.

Afvalbeheerplan en afvaljournaal

Elk schip van 100 GT of meer moet een afvalbeheerplan (garbage management plan) aan boord hebben. Ook is het bijhouden verplicht van een afvaljournaal (garbage record book). Heeft u afval afgegeven aan een havenontvangstinstallatie? Dan moet u het bewijs van afgifte bewaren bij het afvaljournaal. Het afvaljournaal moet u minstens 2 jaar na de laatste aantekening bewaren aan boord.

Lees verder over een beheerplan en journaal voor afval van zeeschepen in Voorschrift 10 van MARPOL.

Verlies netten melden

Verliest uw vissersschip een net of ander vistuig dat gevaar kan opleveren voor het milieu of de navigatie? Dan moet u dit direct melden bij de vlaggenstaat van het schip. Voor Nederlandse schepen doet u dit bij de ILT: vlaggenstaatZeevaart@ilent.nl

Verliest uw vissersschip vistuig binnen de jurisdictie van een kuststaat? Dan moet u dit ook melden bij deze kuststaat.