Afvalstoffen zeeschip afgeven

Alleen bedrijven met een vergunning mogen in Nederland afvalstoffen van zeeschepen inzamelen. Denk aan slib (sludge), afgewerkte olie en gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij reinigingswerkzaamheden. Voor het afgeven van afvalstoffen heeft u een S-formulier nodig.

S-formulier tekenen

Op het S-formulier noteert u om welke afvalstoffen het gaat. Onderteken het formulier en geef dit aan een bedrijf met een inzamelvergunning volgens het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA). Een voorbeeld van een S-formulier vindt u bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Afgifte sludge op het zeeschip

Geeft u sludge af? Dan moet u op het S-formulier noteren om welke en hoeveel afvalstoffen het gaat. Sludge kan bestaan uit een samenstelling van smeerolie, brandstofrestanten en bilgewater (water-oliemengsel uit de machinekamer). Voor sludge geldt Euralcode 13.07.03* van de Europese Afvalstoffenlijst. Dit staat in de Europese afvalstoffenregelgeving.

Al ingenomen partij sludge

Bestaat een al ingenomen partij afval uit sludge? Dan mag de inzamelaar deze niet als afgewerkte olie vermelden op het S-formulier. De exacte samenstelling van de sludge is immers onbekend en de partij afvalstoffen wordt als één geheel aangeboden.

Verklaring afgewerkte olie

Een verklaring voor afgewerkte olie mag de inzamelaar alleen afgegeven als de afgewerkte olie apart aan de inzamelaar is afgegeven en ingenomen. De inzamelaar moet de olie apart houden en verwerken tot smeerolie.

Deze regels staan in de vergunningsvoorschriften, de Wet milieubeheer en sectorplan 56 van het Landelijk Afvalstoffen Plan.