Lozen sanitair afvalwater in zeehavens

Sinds 1 juli 2020 mogen zeeschepen gezuiverd sanitair afvalwater in Nederlandse zeehavens lozen. Hiervoor moet het schip wel aan voorwaarden voldoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of zeeschepen zich aan de regels houden.

Voorwaarden: schepen meer dan 50 personen

 Een schip van meer dan 50 personen mag afvalwater lozen na behandeling in een zuiveringsinstallatie. De installatie moet voldoen aan de eisen van MEPC-resolutie 159(55) (of nieuwer) van de International Maritime Organization, IMO. 

Ook gelden de volgende voorwaarden:

  • Het afvalwater mag geen zichtbare verontreiniging veroorzaken: zoals verkleuring of vaste deeltjes in het water.
  • Het zeeschip mag slib (sludge) dat uit de installatie komt niet in de haven lozen.
  • De zuiveringsinstallatie is groot genoeg voor het aantal opvarenden, wordt aantoonbaar goed onderhouden en beheerd.

Voorwaarden: schepen minder dan 50 personen

Schepen met minder dan 50 personen aan boord mogen grijs water onbehandeld lozen. Zoals afvalwater uit kombuizen, salons, wasruimten en bijkeukens. Voor het lozen van sanitair water van wc’s (zwart water) gelden dezelfde voorwaarden als voor schepen met meer dan 50 personen. Ook moeten zij een certificaat hebben voor de zuiveringsinstallatie volgens hoofdstuk 4.1 van MEPC.159(55). Een certificaat aanvragen kan bij een klassenbureau.

Toezicht ILT

Bij een inspectie door de ILT neemt de inspecteur mogelijk een monster van het gezuiverde afvalwater (effluent). Voor monsters van een schip met meer dan 50 personen aan boord gelden de volgende eisen:

  • biochemisch zuurstofverbruik (BZV5): 40 mg/l
  • chemisch zuurstofverbruik (CZV): 180 mg/l
  • zuurgraad (pH): 6-8,5
  • vrij chloor: maximaal 0,5 mg/l

Inspecteurs kunnen in plaats van monsters ook de aan boord beschikbare gegevens gebruiken. Ook controleert de ILT het certificaat van de zuiveringsinstallatie.