Ontheffing aanvragen voor asbest op zeeschip

Het gebruiken of installeren van materialen met asbest is verboden op schepen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft geen nieuwe ontheffingen totdat een nieuwe Instruction to RO’s nr. 24 is vastgesteld.