Ontheffing aanvragen voor asbest op zeeschip

Het gebruiken of installeren van materialen met asbest is verboden op schepen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verwijst u naar ItoRO no. 24 - Ban on the use of Asbestos on board ships voor meer informatie aangaande asbest op zeeschepen.