Eisen aan scheepsbrandstof

De uitstoot van zwavel door zeeschepen is schadelijk voor mens en milieu. Daarom zijn er internationale regels voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de regels en controleert bijvoorbeeld de brandstofleveringsnota (Bunker Delivery Note, BDN). Ook beoordeelt de ILT of bunkerolie afval is of een gewoon product.