Recycling zeeschip

Bent u eigenaar van een Europees koopvaardijschip of vissersschip dat u wilt laten slopen en recyclen? Voor schepen van 500 Gross Tonnage (GT) en meer mag dat alleen bij een erkende scheepsrecyclinginrichting. U moet dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wilt u een ander schip recyclen? Dan geldt de kennisgevingsprocedure van de EU-verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA).

Erkende scheepsrecyclinginrichtingen

De Europese Unie (EU) heeft een lijst van erkende scheepsrecyclinginrichtingen in de Verordening Scheepsrecycling. Alleen deze inrichtingen mogen zeeschepen uit de EU van 500 GT en meer recyclen. 

ILT keurt scheepsrecyclingplan

Wilt u uw schip laten recyclen? Dan moet de scheepsrecyclinginrichting eerst een scheepsrecyclingplan maken. U kunt hiervoor MijnILT gebruiken.

Een hulpmiddel daarbij zijn de MEPC 'Guidelines for the development of the ship recycling plan'. De ILT controleert of het plan voldoet aan artikel 7 en artikel 13 van de Verordening Scheepsrecycling.

3 meldingen bij ILT verplicht

Voor, tijdens en na het recyclen gelden 3 verplichte meldingen. Dit kan met het meldformulier scheepsrecycling van de ILT:

Kennisgeving intentie scheepsrecycling

De 1e keer meldt u als eigenaar: dat u een schip wil laten recyclen bij een erkende scheepsrecyclinginrichting. Voeg de volgende informatie toe:

  • Inventarisatie gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous Materials, IHM)
  • Alle informatie over het schip die nodig is voor het opstellen van het scheepsrecyclingplan.

Melding geplande aanvang scheepsrecycling

De 2e melding doet de scheepsrecyclinginrichting met het formulier Melding geplande aanvang van de scheepsrecycling. Daarin staat dat ze klaar is om te beginnen met de recycling. Het schip moet beschikken over een geschikt-voor-recycling-certificaat.

Melding voltooiingsverklaring scheepsrecycling

Ook de 3e melding doet de scheepsrecyclinginrichting: in de voltooiingsverklaring staat dat het schip is gerecycled. In een apart verslag staat of er incidenten of ongevallen waren met schade voor het milieu en/of de gezondheid van mensen.

EVOA: recycling andere schepen

Wilt u een ander schip recyclen? Dan geldt de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) voor deze schepen:

  • Minder dan 500 GT.
  • En zonder vlag EU-lidstaat.
  • En tijdens levensduur alleen gevaren in wateren die vallen onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaat waarvan het schip de  vlag voert.
  • Of: oorlogsschip, marinehulpschip of schip dat eigendom is van of wordt geëxploiteerd door een staat en alleen wordt gebruikt voor een niet-commerciële overheidsdienst.

Voor deze schepen geldt de Verordening scheepsrecycling dus niet.