Erkenning scheepsrecyclinginrichting aanvragen

Erkenning aanvragen voor een scheepsrecyclinginrichting kan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Aanvraag erkenning

Gebruik het webformulier via MijnILT.

De ILT controleert of uw bedrijf voldoet aan artikel 13 en artikel 16 van de Verordening Scheepsrecycling.

Bijlagen bij de aanvraag


Stuur de volgende bijlagen mee:

  • Scheepsrecyclingplan van de inrichting: zie artikel 13, lid 1 e van de Verordening scheepsrecycling.
  • Kopie Omgevingsvergunning.
  • Kopie Waterwetvergunning.
  • Verklaring van het Wabo-bevoegd gezag dat uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft om schepen van 500 GT en groter te mogen recyclen. Deze verklaring vraagt u aan met het formulier Advies van het Wabo-bevoegd gezag.
  • Een door u ondertekende verklaring dat u zich houdt aan de voorschriften van artikel 13 van de Verordening Scheepsrecycling. 

Binnen 8 weken erkenning

Heeft u alles juist aangeleverd? Dan krijgt u binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag de erkenning van de ILT.